Keatsmuseum krijgt oudst bekende zilvere kaatsbal in bruikleen

FRANEKER - Het Keatsmuseum in Franeker heeft vrijdag van een particuliere eigenaar van buiten Friesland de oudst bekende zilveren kaatsbal in bruikleen gekregen. Deze zilveren kaatsbal is voor het publiek te bewonderen tijdens de tentoonstelling 'Kaatszilver 1750-2018'.

De zilveren bal heeft als opschrift: 'VERKAETST tot OSTEREND in het jaer 1750, Komt nuw Vrinden en Gaet met mij, Na Osterend; 't Staet voor elk vrij, Om daer te kaetsen en drinken, Want voor U geld zal men U schinken, Maer sla wel toe, Eer gij staet kijken, Dat een ander met dees bal gaet strijken'.

Naast deze kaatsbal zijn er ook andere kaatsballen te zien tijdens de tentoonstelling. Zoals een moderne bal die gemaakt is als meesterstuk op de opleiding voor edelsmid te Schoonhoven. Daarnaast kunnen bezoekers een groot aantal andere zilveren kaatsprijzen uit de negentiende en twintigste eeuw bekijken.

Met toestemming van KV Klaine Izak in Vrouwenparochie zal ook de zilveren Gripebal voor het eerst sinds lange tijd buiten het eigen dorp te bewonderen zijn. Het geheel wordt geflankeerd met kleinere, maar niet minder bijzondere zilveren objecten uit de collectie van het Keatsmuseum.

De officiële opening van de tentoonstelling is op donderdagmiddag 26 juli in het Keatsmuseum in Franeker. Vanaf vrijdag 27 juli is de tentoonstelling toegankelijk voor bezoekers. Het Keatsmuseum is geopend van dinsdagmiddag tot en met zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.