Expositie over historie Dongjum

DONGJUM - De Dongjumer terpen, stinsen en states, Halte Dongjum, de dorpsschool, de kerk. Wytse Foppes als boerenprofessor, M C. Willems, de zuivelfabriek en de ontstaan en Evangelisatievereniging.

Het zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen in de overzichtstentoonstelling van de geschiedenis van Dongjum. Vanaf 7 juli tot en met 25 augustus is op zaterdagmiddagen van 14.30 uur tot 17.00 uur de door Jan Olthof samengestelde tentoonstelling te bewonderen in dorpshuis De Boppeslach.

Hiermee sluit Dongjum zich aan in de rij van manifestaties in het kader van Kulturele Haadstêd 2018. Behalve veel foto’s van gebouwen wordt er ook beelden geprojecteerd van de bevrijdingsoptocht in Dongjum van 3 mei 1947.

Verder werkt Jan Olthof aan een overzicht van alle bewoners van Dongjum eind veertiger jaren van de vorige eeuw. Een eerste impressie is daarvan te zien. Wie foto’s heeft van de bewoners van toen of mensen kent die mogelijk nog foto’s hebben, dan wil hij die informatie graag hebben.