Zusjes Zeinstra zegevieren met Anne Monfils op Jong Fammepartij

MANTGUM - Het partuur van Groningen heeft zaterdag de Jong Fammepartij in Mantgum gewonnen. Het Groninger partuur bestond uit Marrit en Hiske Zeinstra, afkomstig van Peins, en Anne Monfils die uit Kimswerd komt.

De finale werd met 5-3 en 6-0 gewonnen van Ried met Joanne Elise Broeders en de zusjes Ineke en Trea van der Ploeg. De derde prijs was voor Sexbierum-Pietersbierum dat kaatste met Anna Ennema, Fiera de Vries en Hendrieke van der Schoot.

De Jong Fammepartij is een van de wedstrijden die mee telt voor de vier wimpels, vergelijkbaar met het klavertje vier bij de heren. Hiske en Marrit Zeinstra – toen nog kaatsend voor Peins - wonnen in 2013 de Ald Meierspartij in Hitzum en hebben met deze overwinning de tweede wimpel te pakken.

Om de vier wimpels te bemachtigen moet een kaatster de Ald Meierspartij, de Jong Fammepartij, het NK voor dames en de Frouljus PC gewonnen hebben.

Dubbelslag voor Marrit Zeinstra

Marrit Zeinstra beleefde een succesvol kaatsweekend. Zondag won ze samen met Nynke Sijbrandij en Wiljo Sijbrandij in Baard de vrije formatiewedstrijd op de dames hoofdklasse. In de finale werd met 5-0 en 6-2 gewonnen van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra.

Derde in Baard waren Marije van der Meer, Martine Tiemersma en Annelien Broersma. Zeinstra en de zusjes Sijbrandij zijn momenteel bijna onverslaanbaar, zij behaalden hun vijfde seizoensoverwinning.

Tekst: Suwarda Vis