Simmerjûncollege over de Friese Vrijheid en Franeker

FRANEKER - Het Simmerjûncollege van 18 juli gaat over de Vrije Friezen. Marjan Brouwer, conservator van Museum Martena, vertelt over hoe Friezen hun vrijheid verloren. De lezing begint om 20.30 uur in de Botniastins in Franeker.

Wat zijn nou eigenlijk Vrije Friezen? Hessel van Martena, bouwer van het Martenahuis in Franeker, is er de oorzaak van dat de Friezen hun Vrijheid hebben verloren, of verkwanseld. Wat voor rol heeft hij in dat proces, aan het eind van de vijftiende eeuw, gespeeld? En dat Martenahuis, dat is gebouwd met het fortuin dat Hessel vergaarde door diezelfde Friese Vrijheid van de hand te doen.

Dat het niet allemaal kommer en kwel is, wordt ook duidelijk. Het Friese zelfbestuur werd dan wel ingeruild door Saksische overheersing, maar die bracht ook veel goeds. Een georganiseerd rechtssysteem en ambtenarenapparaat zorgde voor een bloeiende economie. In het bijzonder Franeker heeft erg geprofiteerd van de Saksische periode.

Als de rest van Friesland in opstand komt tegen de Saksische vorsten, blijft Franeker de Saksers trouw en wordt daar goed voor beloond. Zo hoeft Franeker geen accijns meer op bier te betalen.

Over dit alles kan Marjan Brouwer uitgebreid vertellen. Mensen die de avond willen bijwonen, en verzekerd willen zijn van een plek, kunnen zich opgeven via info@academiefraneker.nl.