(Update) Windpark in IJsselmeer mag worden aangelegd

DEN HAAG - In het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezand mogen 89 windturbines worden geplaatst. De bezwaren tegen zowel het inpassingsplan zijn ongegrond, blijkt uit de uitspraak de Raad van State. De windmolens hebben een capaciteit van tenminste 316 MW, wat goed zou moeten zijn voor het stroomverbruik van 340.000 huishoudens. De bouw van het windpark start in 2019. In 2021 zal het windpark volledig operationeel zijn.

Behalve de 89 windturbines op zo'n 6,5 kilometer afstand van de Friese kust, mag nu een werk- en natuureiland van twee hectare worden aangelegd. Tegen het windpark waren verschillende bezwaarmakers in beroep gekomen, waaronder watersportverenigingen en HISWA en natuurorganisaties zoals de IJsselmeervereniging.

Toerisme en werkgelegenheid

De bezwaarmakers wijzen op de mogelijke nadelige gevolgen van het windpark voor de scheepvaart en het watersporttoerisme en daarmee voor de werkgelegenheid van de watersportbedrijven rond het IJsselmeer. Maar uit onderzoeken blijkt dat het windpark "de gebruiksmogelijkheden van het IJsselmeer naar verwachting niet verslechtert" en daarom geen "relevante effecten zal hebben op het toerisme en de werkgelegenheid".

De windturbines staan zo ver van elkaar dat de recreatievaart er veilig tussendoor kan varen. Zeil- en motorvaartuigen gebruiken de locatie van het windpark maar beperkt, omdat de belangrijkste vaarroutes over het IJsselmeer het windpark niet doorkruisen. Uit de onderzoeken blijkt ook dat de gevolgen van het windpark op de windcondities voor de kust van Makkum naar verwachting beperkt zijn, aldus de hoogste bestuursrechter.

Natuur

De bezwaarmakers vrezen daarnaast dat het windpark het Natura 2000-gebied IJsselmeer en de daar aanwezige vogels, vissen en vleermuizen aantast. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State hebben de ministers de zekerheid verkregen dat de 'natuurlijke kenmerken' van het gebied niet zullen worden aangetast door het windpark. Er is voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de komst van het windpark voor de natuurwaarden en de dieren die in en rond het IJsselmeer leven.

‘Belangrijke doorbraak’

Projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân noemt de uitspraak van de Raad van State een belangrijke doorbraak. ,,We hebben sinds 2008 met alle betrokken overheden en de omgeving gewerkt aan de plannen voor dit grootschalig windpark in het IJsselmeer. De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben steeds aangegeven een windpark van en voor Fryslân te willen realiseren. Die belofte kan nu worden ingelost. Belangrijke stappen daarin zijn onder andere financiële deelneming van de provincie in het windpark en de oprichting van een Omgevingsfonds, dat vanaf 2022 jaarlijks zo’n 500.000 euro zal bijdragen aan de lokale omgeving.’’