Sportkerk: brug tussen kerk, sport en jongeren

De Sportkerk is een initiatief van Andre van der Meer, jeugdleider van Royal Mission en Julia Wierdsma, eigenaar van Bootcamp Tzum..Het doel van sportkerk is een brug slaan tussen sport en geloof en daarmee aansluiting te zoeken bij jongeren van 11 jaar en ouder. Zondag 8 juli vond de eerste editie van Sportkerk plaats in Franeker.

Sportkerk is bedoeld voor alle jongeren ‘Waadhoekebreed’, dus ook voor jongeren die niet naar de kerk gaan. Het is een combinatie van sportactiviteiten met tussendoor ruimte voor overdenkingen. Iedere sportkerk wordt er gewerkt met een bijbels thema dat aansluit bij de jongeren.

Zondag 8 juli hebben 40 jongeren van verschillende kerken zich flink in het zweet gewerkt. Na een korte warming up in de Martinikerk vertrokken ze met zijn allen naar de groenstrook op de Voorstraat, de locatie van Sportkerk.

Het thema van deze sportkerk was 'ik ben waardig'. Door invloeden van onder andere sociaal media kan het zelfbeeld van jongeren behoorlijk word aangetast. Met overdenkingen uit de bijbel over eigenwaarde konden de jongeren weer even op adem komen en de inspirerende woorden tot zich nemen.

Op basis van de positieve reacties is besloten binnenkort weer een sportkerk te organiseren. De kerken binnen Waadhoeke zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.