Volle bak tijdens eerste Simmerjûncollege

FRANEKER - Het eerste Simmerjûncollege van de Academie van Franeker kon woensdag rekenen op veel belangstelling.

Ids Hellinga, directeur van het Koninklijk Friesch Paardenstamboek, gaf voor zo'n 75 ‘studenten’ een college over het Friese paard. De belangstelling hiervoor was zo groot dat de collegezaal in de Botniastins, te klein was en moest worden uitgeweken naar de Martinikerk.

Dit De Academie van Franeker organiseert In de maanden juli en augustus elke woensdagavond een college over een Fries thema. Meer informatie op franeker.frl.