Topparturen blijven winnen

MINNERTSGA - In Minnertsga kaatsten gisteren zowel de dames als de heren. De parturen die de laatste tijd het meeste winnen, sloegen ook in Minnertsga toe. Bij de dames gingen de kransen naar Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra, bij de heren was het de zevende winst op rij voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Welk partuur kan het Van der Bos, Triemstra en Steenstra lastig gaan maken op de PC?

 

Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra waren de tegenstanders van Van der Bos c.s. in de finale. Zij slaagden er niet in het de tegenstander moeilijk te maken, met 1-5, 0-6 was het krachtsverschil groot.

Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar traden in de halve finale aan tegen het toppartuur en verloren met 5-1, 6-6. Voor hen een derde prijs, net als voor Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Martijn Olijnsma.

 

Bij de dames vormen Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra het partuur wat het best in vorm is. Zij pakten hun zesde overwinning van dit seizoen. Het eveneens sterke partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra kwam er in de finale niet aan te pas: 1-5, 2-6.

Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum wonnen de strijd om de derde prijs.

Opmerkelijk: De zusjes Sijbrandij en Marrit Zeinstra kregen alle drie een blauwe kaart van scheidsrechter Baarsma. Zij waren niet op tijd op het veld voor de finale, deze wedstrijd zal voor de dames nog een staartje krijgen.

 

Toch PC voor Laas Pieter van Straten

 

Laas Pieter van Straten uit Feinsum kan gewoon op 1 augustus de PC kaatsen. Hij kreeg tijdens de hoofdklasse wedstrijd in Harlingen een rode kaart van scheidsrechter Marinus Grond.

 

Van Straten kaatste met een want die nog niet was gekeurd en dus geen stempel had. De wantencommissie ontdekte dat na zeven eersten waarna Grond de rode kaart trok voor Van Straten.

De kaatser wordt voor de wedstrijd van 28 juli geschorst. Ook krijg hij twee wedstrijden voorwaardelijk. Van Straten zal dus ontbreken op de wedstrijd in Sexbierum, de dag erna, de ‘generale voor de PC’ in Arum, zal hij er weer bij zijn.