PC van start in de Koornbeurs

FRANEKER - Klokslag acht uur is woensdagmorgen de PC van start gegaan met de receptie in de Koornbeurs. PC-voorzitter Ids Hellinga spreekt daar een volle zaal toe.

Onder de aanwezigen onder meer de winnaars van de PC van 2017, Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra en de winnaars van vijftig jaar geleden. Van het partuur dat in 1968 zegevierde zijn alleen Johannes Westra en Johan van Seijst aanwezig. Tamme Velstra voelt zich niet meer thuis in het kaatswereldje.

In zijn toespraak memoreerde Hellinga ook alle ‘keatsfreonen’ die het afgelopen jaar zijn overleden. Onder hen Rients Gratama die op 6 september vorig jaar overleed. De Permanente Commissie had Wiebe Kaspers gevraagd een muzikale hommage te schrijven aan de Friese theaterman, in de stijl van Gratama.

Na afloop vertrekt het gezelschap naar It Sjûkelûn met de winnaars van 2017 in de koets.

(Foto’s: Joachim de Ruijter)