PC: dag van de tradities

FRANEKER - De PC is belangrijkste partij voor de hoofdklassekaatsers. Winst op deze dag maakt het seizoen per direct geslaagd. Maar het is ook een dag boordevol tradities die met zorg in stand worden gehouden door de Permanente Commissie.

Zo begint de PC met de receptie in de Koornbeurs, daarna wordt het winnende partuur van vorig jaar in de koets - achter de muziek aan - naar het Sjûkelân gereden. De leden van de PC betreden vervolgens met hoge hoed en in jacquet het veld waar het Fries volkslied wordt gespeeld. En daarna: it giet hinne!

Fotograaf Joachim de Ruijter legde een en ander voor de Franeker Courant vast. Op de website en op de facebookpagina van de Franeker Courant kunt u de PC volgen. Donderdag 2 augustus kijken we in de papieren Franeker Courant uitgebreid terug op de 165ste PC.