Kaatsverhaal: Een kaatsende dominee

Rinse Brink was in zijn tijd één van de allerbeste kaatsers van Friesland. Hij wordt gezien als een sportieve, aimabel kaatser en mens.

Brink werd geboren in de pastorie te Hornhuizen waar zijn vader dominee was. Door de gehele stamboom regent het predikanten. Het gezin verhuisde naar Oosterlittens waar zijn vader de hervormde gemeente diende.

Van jongs af aan is Rinse Brink niet anders gewend dan meteen na schooltijd met zijn maten door te lopen naar het kaatsland. In 1910 wint hij samen met Otto Postma en Jan Reitsma jr. beiden van Pingjum, de eerste prijs op de Jongens kaatswedstrijd.

Hij won in zijn korte kaatsperiode drie maal de PC. In 1912, 1914 en 1916 en was in die jaren een onverslaanbaar fenomeen. Alle drie de keren met andere maten. In 1912 met S. Tichelaar en S. de Vries. In 1914 met G. Hoitsma en R. Zaagsma en in 1916 met A. van Lierde en Ids Roukema van Harns.

Hij stond bekend als een berucht opslager, maar ook om zijn grote sportiviteit. Dat laatste bleek tijdens de Elfstedentocht van 1917. Brink was ook een prima schaatser en deed in 1917 mee aan de Elfstedentocht als wedstrijdrijder. Schaatste uren lang mee in de kopgroep en was een potentiële winnaar.

Op het Sneekermeer viel één van hen met zijn hoofd op het ijs en bleef buiten bewustzijn liggen. Toen heeft Brink besloten om zich als aanstaande dominee op te offeren, om net zolang bij hem te blijven tot er hulp kwam. Dat kostte vele kostbare minuten. Toch eindigde hij nog als nr. 16. Een gigantische prestatie.

Rinse Brink begon zijn theologiestudie in 1912 Leiden en ronde deze af in Groningen. Zijn laatste kaatswedstrijd is in Dokkum en waar hij nog medailles ontvangt voor de meeste en de verste bovenslagen. In 1957 ging hij om gezondheidsredenen met vervroegd emeritaat. Dominee Brink vervulde tal van functies. De laatste zondag voor zijn intrede als dominee in Kimswerd in 1921, won hij nog alle medailles die op die dag uitgeloofd werden. Daarna heeft hij geen enkele wedstrijd meer gekaatst. Wel beweerde men dat hij soms onder zijn toga een kaatsbroek droeg.

Hij diende verder de hervormde gemeenten in Borger, Ruinerwold, Warga en Wirdum. Het echtpaar Brink, hij trouwde Jurrina Bouman in 1921, gaat in Bilthoven wonen. Maar dat Friesland bleef maar trekken en het paar verhuisd na enige tijd naar Leeuwarden. Zo kan hij elk jaar weer naar zijn zo geliefde PC in Franeker. Er zijn natuurlijk privileges verbonden aan het winnen van de PC. Hij hoefde nooit een kaartje te kopen, hij kwam er altijd in. Vaak valt die dag samen met de verjaardag van zijn vrouw. Maar dan komt de visite die dag, maar even op avond.