Slotpartij kv De Helfrichs Kimswerd

KIMSWERD - Met negentien partuur op de lijst werd afgelopen weekend een zachte balpartij gekaatst in Kimswerd. Er werd gestreden in drie klassen: de A-, B- en 100+-klasse.

De uitslagen zijn als volgt.

A-klasse:

1. Sjoerd Atze de Jong en Sanne Elly van der Vlugt, 2. Karel Monfils en Elske Deinum

B-klasse: 1. Lubbert Munniksma en Klaske Rijpma, 2. Tjerk Postma en Anneke Westra

verliezersronde: 1. Tjeerd Hoekstra en Elisa Burger, 2. Rainier en Tineke van der Veen

100+ of pake-en-beppeklasse

1. Johan de Groot en Lenie de Boer, 2. Doeke Osinga en Ingrid Vonk