Coop Sexbierum mag verhuizen

SEXBIERUM - Tot grote opluchting van winkeleigenaar Henk Stuiver en zijn medewerkers stemde de gemeenteraad donderdagavond unaniem in met het voorstel de Coop supermarkt te verplaatsen naar de Hearewei aan de rand van het dorp, het terrein van Aeolus.

De bestaande Coop-winkel aan de Nije Buorren is klein, heeft geen uitbreidingsmogelijkheden en er zijn nauwelijks parkeervoorzieningen. De Coop supermarkt is de enige supermarkt in het dorp en de regio. Behoud en versterking is gewenst. Bij een regionale verzorgingsfunctie hoort een complete supermarkt, die goed bereikbaar is en voldoende eigen en gratis parkeerplaatsen heeft. De locatie aan de Hearewei 24a voldoet aan deze eisen.

Heerco Walinga bood burgemeester Apotheker 776 handtekeningen aan van inwoners van Sexbierum en omstreken die graag de supermarkt op de nieuwe plaats willen zien. Er was bezwaar aangetekend door omwonenden die overlast vrezen door de toenemende drukte.

,,Men wol dit graach, sjoch nei al dy hantekeningen! It ideale plak foar iederien is der spitich genôch net. We hawwe der hiel soarchfâldich nei sjoen en dit is echt it beste plak.” Aldus wethouder Jan Dijkstra.

Inspreker Wisman van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum had ook al gepleit voor verhuizing van de winkel: ,,De huidige locatie voldoet niet. De winkel voorziet de inwoners van boodschappen, is werkgever voor een flink aantal inwoners en heeft een belangrijke regiofunctie. De locatie bij Aeolus aan de Hearewei is het meest geschikt.

Een supermarkt is enorm belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Laat niet het individuele belang voorop staan. Samen maken we het verschil is het motto van de Coop, laten we in Sexbierum samen het verschil maken!”

Toen de raad unaniem akkoord ging, werd dat door de aanwezige Sexbierumers met applaus beloond.

Brug Dronryp

Kees Arendz van Gemeentebelangen stelde dat er nog veel onduidelijkheid is over de nieuw te bouwen brug in Dronryp. Hij vroeg zich af wat er gebeurd was met de eerdere motie die door de gemeenteraad werd aangenomen voor meer veiligheid.

Wethouder Boukje Tol liet weten dat de provincie stelt dat er geen ruimte in het ontwerp zit. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de aanleg van een aanliggend fietspad en naar windbelasting. Een flinke teleurstelling voor de werkgroep aldus mevrouw Tol.

Uitbreiding Theresia gaat door

Het complex bestaat uit 82 seniorenwoningen, verdeeld over vijf woonlagen. Reeds lange tijd staan acht appartementen van het Theresia complex aan de Zuiderkade in de binnenstad van Franeker leeg. De acht verouderde en in slechte staat verkerende appartementen zullen worden gesloopt en een negental nieuwe zorgbestendige appartementen zullen worden teruggebouwd. De raad ging hiermee akkoord.

Tekst: Suwarda Vis