Modernisering dorpshuis Wijnaldum kan van start

WIJNALDUM - Na ruim twee jaar voorbereiding door het bestuur en de werkgroep revitalisering van de Bijekoer is het zover dat de financiële dekking van de voorgenomen revitalisering en verbouwing van het dorpshuis in Wijnaldum rond is. Drie regionale bouwers zijn gevraagd om een offerte voor het werk te maken.

Na ruim 35 jaar is het tijd om De Bijekoer te vernieuwen en klaar te stomen voor de komende 20 jaar; te moderniseren en aan te passen ten behoeve van nieuwe functies en aan de eisen van de huidige en komende tijd.

Vernieuwen, maar met behoud van de karakteristieke aspecten van het huidige dorpshuis met ruimte voor bestaande èn nieuwe gebruikers. Zo blijft Bijekoer de basis voor ontwikkeling, uitvoering en instandhouding van bloeiende activiteiten ten behoeve van de inwoners van het dorp Wijnaldum.

Het ‘nieuwe’ dorpshuis krijgt om de effecten van vergrijzing en krimp op te vangen nadrukkelijker de rol van multifunctioneel centrum, gericht op activering van de inwoners van Wijnaldum, maar moet ook zorg-, welzijns- en medische voorzieningen bereikbaarder maken. Daarom komen er enkele behandel- en spreekuurruimtes in het gebouw.

Eigen geld

Met het verbouwen en aanpassen van De Bijekoer is veel geld gemoeid. Daarvoor is door de Stichting Dorpshuis Wijnaldum de afgelopen jaren goed gespaard, maar dat is niet genoeg om de revitalisering helemaal zelf te kunnen financieren.

In juli ontving De Bijekoer de tot nu toe laatste subsidie-/ bijdragetoekenning en daarmee is het financiële punt van doorgaan bereikt. Aangevuld met de beschikbare eigen middelen en de verwachte inzet van vrijwilligers heeft het bestuur dan ook besloten dat de verbouwing doorgaat. De planning is dat na aanbesteding bij diverse aannemers de verbouw zal plaatsvinden tussen april 2018 en de heropening begin september 2019.

Inzet vrijwilligers

De complexe werkzaamheden worden door professionele bedrijven uitgevoerd, maar dorpsbewoners zullen ook aan de ‘maatschappelijke verplichting’ moeten voldoen en zelf de mouwen moeten opstropen. Daarvoor doet het bestuur van De Bijekoer een beroep op de Winamers. Ze kunnen helpen bij diverse klussen, variërend van opruimwerkzaamheden tot sloopwerkzaamheden tot schilder- en straatwerk enzovoort.

Naast de verbouwing is het bestuur ook druk bezig om contact te leggen met diverse instanties, organisaties en personen om de multifunctionele invulling goed vorm te geven. Zo is er reeds contact geweest met het Gebiedsteam Harlingen en het Klantcontactcentrum Gemeente Harlingen, maar staan er ook al een aantal geplande afspraken met andere instanties en organisaties.