Afsluitend concert VLAM op Burendag Oosterbierum

OOSTERBIERUM - Oosterbierum maakt zich op voor de jaarlijkse Burendag. Het evenement vindt zondag 30 september plaats.

Het programma start om 14.30 uur op de Kloostertuin met een korte viering vanwege de startzondag van het winterwerk. Om 15.00 uur start de knobbeldobbelwandeltocht. Het aantal ogen van twee dobbelstenen bepalen de post waar deelnemers kennismaken met de bewoners, om vervolgens weer verder te wandelen naar de volgende post.

Bij terugkomst in It Mienskar kunnen mensen kennisnemen van de winteractiviteiten van alle clubs en verenigingen en kennismaken met nieuwe bewoners van Oosterbierum en Kloosterlidlum. Rond 18.00 uur mogen mensen aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd bereid door dorpsbewoners en team Ype.

Het afsluitend concert door saxofoonkwartet VLAM, met afwisselend orgelspel door organisten Ulbe Tjallingii en Hilbrand Westra, begint om 19.30 uur in de Sint Joris Tsjerke. Meer info op www.oosterbierum.info.