Evensong in teken van Noordelijk Koorfestival

HARLINGEN - In het kerkgebouw ‘De Haven’ in Harlingen vindt zaterdag 6 oktober om 17.00 uur een Choral Evensong plaats.

De Evensong is een gebedsdienst die oorspronkelijk uit de anglicaanse traditie stamt. Elke dag klinkt in Anglicaanse Kathedralen en belangrijke kerken in Groot Brittannie. Deze Evensong staat in het teken van het Noordelijk Koorfestival en wordt gezongen door zangers van het Sint Vitus Jeugdkoor en cantores Titus Brandsma uit Leeuwarden, Con a more musica uit Bolsward, Collegium Vocale Fryslân, Ichthuscantorij uit Harlingen en de Schola Liturgica Leeuwarden.

De hele dag hebben deze koren onder leiding van Katherine Dienes op de te zingen muziek gestudeerd. Katherine is Choir master van Guildford Cathedral in Engeland en is in Harlingen behoorlijk bekend. Regelmatig heeft zij met een koor hier gezongen of heeft ze orgelconcerten gegeven. Ook begeleidde ze de Schola Liturgica en Ichthuscantorij op het orgel tijdens Engeland projecten.

De te zingen muziek is onder andere het feestelijk Magnificat en Nunc Dimittis van Henry Smart en een in opdracht geschreven Jubilate van Geke Bruining-Visser.

Deze workshop is het begin van een hele week Choral Evensongs onder de titel ‘Magnificent voices’ door geheel Fryslân. Als onderdeel hiervan zal op zaterdag 13 oktober eveneens in het kerkgebouw “de Haven” een Evensong worden gezongen door de Ichthuscantorij. Deze evensong begint om 19.00 uur.

De organist is in zowel de Evensongs in de Haven als het concert in de Koepelkerk, Mattijs de Vreugd. Mattijs is de meest ervaren organist op het gebied van Anglicaanse kerkmuziek. Hij heeft vrijwel alle Engelse kathedrale orgels bespeeld als begeleider van diverse koren.