Rondleiding door Jacob van Sluis door Land van Latijn

FRANEKER - Dr. Jacob van Sluis geeft woensdag 10 oktober een rondleiding door de tentoonstelling Land van Latijn in Museum Martena. De rondleiding begint om 14.00 uur en is gratis voor mensen die een toegangskaartje voor het museum hebben gekocht.

Jacob van Sluis is de beheerder van de boeken uit de universiteitsbibliotheek van de Franeker Universiteit en heeft veel studie en onderzoek verricht naar dit rijke bezit. Hij kan als een van de samenstellers van de tentoonstelling veel vertellen over het universiteitsleven, de studies, de professoren en de studenten.

Hij zal speciaal aandacht schenken aan het gebruik van Latijn als gemeenschappelijke taal aan de universiteit. Aanmelding via 0517-392192 of info@museummartena.nl