Herfstkuier rondom Wijnaldumer terpen

WIJNALDUM - In het kader van de Nationale Archeologiedagen houdt het Archeologisch Steunpunt van Wijnaldum een begeleide herfstwandeling van 6 kilometer. De wandeling is op zondag 14 oktober, en begint om 13.00 uur vanuit het Archeologisch Steunpunt in Wijnaldum.

De wandeling begint met het kijken naar enkele van de vondsten die rond de terpen gedaan zijn. Bijvoorbeeld een bijzondere fibula, een mantelspeld, die in 1953 op de Tjitsmaterp werd gevonden, en nu in het Fries Museum in Leeuwarden ligt. Deze bijzondere vondst was zeer kostbaar, omdat het versierd is met goud en ingelegd met rood almandijn, afkomstig uit India.

Na een bezoek aan de nieuwe Terpentoer wandel deelnemers via het deels onverharde pad langs de Ried. Onderweg horen ze alles over het ontstaan van de terpenrij ten oosten van het dorp. De resultaten van grootschalige opgravingen in de jaren negentig komen aan bod, maar ook de voormalige spoorlijn en molen.

Op de terugweg bezoeken de wandelaars de eeuwenoude boerderij Okkingastate. Nu zit hier een modern en biologisch melkveebedrijf. Zij houden Open Dag (het is de Dutch Agri Food Week). Deelnemers krijgen daarom een rondleiding door de stal.

Rond de boerderij zijn workshops, er is een proeverij van onder andere melklikeur en er is een kleine markt met biologische groenten (fan Lyts Ropta), streekproducten en kunst en design rond voedsel. Ook is er een stand met spullen uit de jaren vijftig.