Alzheimer Café over ergotherapie

FRANEKER - Ergotherapie thuis is het nieuwe thema van het eerstvolgende Alzheimer Café Noordwest Friesland. De bijeenkomst vindt dinsdag 23 oktober plaats in woonzorgcentrum Saxenoord in Franeker. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur

“Ergotherapie thuis” wordt gepresenteerd door Jeanette van der Veght en Jellianne Bergsma, ergotherapeuten bij de Kwadrant groep. Zij vertellen wat ergotherapie inhoudt en hoe iemand daarmee zo lang mogelijk zijn zelfstandigheid kan behouden bij dementie.

Daarnaast gaan de spreeksters in op het EDOMAH-programma. Dit is ergotherapie aan huis bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid te kunnen doen. Bezoekers krijgen uitleg over de werkwijze van EDOMAH en praktische adviezen. Het programma zal zoveel mogelijk interactief zijn en de inhoud van de avond zal mede worden bepaald door uw vragen en ervaringen.

Het Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, Ouderenwerk Waadhoeke