Eind aan kerkdiensten in kapel GGZ Franeker

FRANEKER - Vanaf april volgend jaar zijn er geen wekelijkse kerkdiensten meer in de kapel van de GGZ in Franeker. Afnemende bezoekersaantallen hebben geleid tot dit besluit van de directie.

Gedurende tientallen jaren was de kapel een plaats van bezinning, een ontmoetingsplek en een oase in de woestijn die het leven voor mensen, niet in de laatste plaats voor bewoners, soms kan zijn. Daarom vindt de directie het ook ‘erg jammer’, zo laat zij in een brief aan alle betrokkenen weten.

,,Er zijn veel vieringen geweest, vreugdevolle vieringen, maar ook uitvaarten. Hierbij zijn velen betrokken geweest op diverse manieren: voorgangers, organisten, kosters, bloemist, vertegenwoordigers van Schrift- en Tafeldiensten. Ja, vele vrijwilligers, zoals ook zij die voorheen de patiënten naar de kapel brachten en na afloop weer terug naar hun verblijf.’’

Kleinere formatie

Naast het geringe aantal bezoekers is ook de formatie van het team Geestelijke Verzorging gekrompen. De komende periode zal het team zijn takenpakket nader heroverwegen en een alternatief ontwikkelen dat recht zal doen aan de behoeften van patiënten.

Reeds begin 2016 is er een bijeenkomst geweest waar al gesproken is over de toekomst van de kapel. Mede naar aanleiding van alle reacties is er toen voor gekozen nog een tijdje door te gaan en dit jaar de situatie te evalueren. Na diverse gesprekken, met name met de betrokken managers van locatie Franeker, en gezien het feit dat er geen verandering/toename is geconstateerd, heeft men nu het besluit genomen om te stoppen met de diensten.

Afscheid

In de laatste dienst op 31 maart 2019 krijgen patiënten, bewoners en betrokkenen gelegenheid geven om op gepaste en symbolische wijze afscheid te nemen van de kapel.

Tevens wordt in deze viering afscheid genomen van geestelijk verzorger Hajo Anema. Na een dienstverband van 18 jaar bij GGZ Friesland heeft hij gekozen voor een andere invulling van zijn tijd en functie.