Leerlingen voeren actie voor Victory4All

FRANEKER - Kinderen van de zeventien basisscholen van CBO Noardwest-Fryslân zetten zich tot en met 16 november in voor de stichting Victory4All. Het “Scholen voor Scholen project” staat deze weken centraal. De actie begon maandag.

Victory4All zet zich in om de minderbedeelde kinderen van de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humandorp in Zuid-Afrika goed onderwijs te geven op een liefdevolle plek. Leerlingen van CBO-Noardwest-Fryslân voeren verschillende acties voor de stichting. Daarmee hopen ze geld op te halen voor het kopen van nieuwe leermiddelen.

De leerlingen gaan in deze weken van alles ondernemen om een mooi bedrag bij elkaar te sparen. Van fancy fair, flessenactie tot sponsorloop, van soepfeest tot skelter racen en autowassen.

Les over Zuid-Afrikaanse cultuur

Ook krijgen de leerlingen van CBO Noardwest-Fryslân les over de Zuid-Afrikaanse cultuur en geschiedenis. Duidelijk wordt hoe belangrijk het werk van de stichting is in de arme wijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp.

Kinderen die in de sloppenwijken leven hebben te maken met armoedige situaties. Denk aan honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg.

De scholen van CBO Noardwest Fryslân zijn gevestigd in Oosterbierum, Harlingen, Sexbierum, Achlum, Franeker, Tzum ,Bitgummole, Dronryp, Berltsum, Menaam, Oudebildtzijl, Britsum, Nij Altoenae, Sint Annaparochie en Minnertsga.