Jochem Jan Zijlstra: ‘Vertrouwen in de politiek vergroten’

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek “Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan Jochem Jan Zijlstra.

Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf!

Mijn naam is Jochem Jan Zijlstra. Vanaf 1 november ben ik fractievoorzitter voor het CDA. Ik ben geboren en getogen in Dronrijp en woon samen met mijn vriendin Elize. Samen hebben we een zoon en zijn we in blijde verwachting van ons tweede kindje.

In het dagelijkse leven ben ik adviseur financiën en control bij JS Consultancy, een detacheringsbureau in de publieke sector. Daarnaast zit ik in de raad van toezicht van Friesland Beweegt. In mijn vrije tijd mag ik graag (race)fietsen en zwemmen.

Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

Ik zou graag het vertrouwen in de politiek willen versterken en vergroten, al begrijp ik dat een gezonde dosis scepsis wel bij een goed functionerende democratie hoort. In de komende periode zou ik graag willen dat de politiek goed zichtbaar is en goed luistert naar haar inwoners zodat het in de kernen van de gemeente goed wonen, werken en recreëren is. De leefbaarheid van onze gemeente vindt het CDA een belangrijk punt.

De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Kernteams zijn een manier om inwoners meer bij het beleid te betrekken. Het is dan ook belangrijk om de mening van onze inwoners goed te horen en serieus te nemen. De bijeenkomsten van de kernteams zijn mooie momenten om argumenten en standpunten uit te wisselen zodat alle belanghebbenden gehoord kunnen worden. Vanuit de input van deze kernteams kunnen we samen bouwen aan Waadhoeke, in de dorpen en de stad.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Een goed georganiseerd verenigingsleven in de dorpen vind ik erg waardevol en belangrijk. Al jaren ben ik, in verschillende functies, betrokken bij het verenigingsleven in ons dorp. Verenigingen verbinden mensen, daar wil ik me graag sterk voor maken. Inwoners mogen mij op alle onderwerpen aanspreken, als raadslid moet je gewoon aanspreekbaar en benaderbaar zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik het voor iedereen kan oplossen of naar wens kan maken, maar ik wil me daar wel voor inzetten

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

De geboorte van mijn zoon is tot nu toe het mooiste wat ik heb meegemaakt. Dit was een heel bijzonder moment mede omdat net daarvoor mijn vader is overleden. Nu mag ik me opmaken voor nog zo’n mooi moment. Als alles goed gaat mogen wij ons tweede kindje in februari in onze armen nemen.

Sportief gezien is de eerste (sprint)triatlon in Stiens mij wel bij gebleven, het idee is ontstaan nadat ik mijn hele levensstijl had omgegooid en bewuster ben gaan leven. Vanuit de sporten die ik graag doe, zwemmen en wielrennen, wilde ik graag dit verbinden in een activiteit. Tijdens de triatlon komen het fysieke en mentale elkaar tegen en dan is het een heerlijk gevoel om over de finish te komen.