‘Wat kunnen we leren van het Waddenzeevolk van Koos Buist?

FRANEKER - Van 17 november tot en met 19 januari is in Museum Martena Franeker de tentoonstelling Waddenzeevolk te zien. Een poëtische beschouwing over een volk dat onze waddenkust bewoonde en bewoont.

Dwalend langs het wad vindt kunstenaar Koos Buist een wonderlijk voorwerp. Het is een veer, maar een veer die lijkt op een vis. Is dit toeval of is hier meer aan de hand? In Waddenzeevolk onderzoekt Koos Buist zijn vondst. De ontdekkingen die hij gaandeweg het onderzoek gedaan heeft, vormen de inhoud van de tentoonstelling.

Het project geeft kunstzinnige antwoorden op de vragen over het Waddenzeevolk. Wie zijn deze mensen? Welk uiterlijk, gebruiken, geloof en verhalen hebben zij? Hoe overleven zij en welke relatie hebben zij met hun omgeving? Eten ze zeewier of vis en hebben ze de zeehond gedomesticeerd? Wat kunnen wij van ze leren? De antwoorden krijgen vorm vanuit verrassende perspectieven en vergelijkingen, waardoor een persoonlijk beeld van het Wad, de omliggende streken, de natuur en onze cultuur ontstaat.

Wetenschap, mythologie en lokale natuur

Koos Buist maakt beeldend werk dat duidelijk is geïnspireerd door de wetenschap, mythologie en vooral de lokale natuur. Hij bekijkt de wereld om zich heen op micro en macroniveau. Dat kan zich uiten in een film die de minuscule diertjes in de sloot een stem geeft, maar ook in een tentoonstelling over een vergeten volk aan de rand van onze eigen wereld. Humor speelt vaak een rol in de kunst van Koos Buist, onderkoeld en subtiel, dit brengt een extra laag aan in het werk van deze jonge kunstenaar.

Stipendium

Koos Buist (1984) is afgestudeerd aan de Academie Minerva. In 2017 won hij het prestigieuze Hendrik de Vries Stipendium. Het prijzengeld stelde hem in staat om een periode werken en leven in de Verenigde Staten.

Naast deze tentoonstelling biedt Museum Martena een educatief programma aan speciaal bedoeld voor het basisonderwijs in gemeente Waadhoeke