Burgemeester aan ondernemers Waadhoeke: ‘We moeten af van het ‘bêst genôch zijn’

FRANEKER - Op de Dag van de Ondernemer verzorgde gemeente Waadhoeke ondernemersontbijt in Bloemketerp. Een zeventigtal ondernemers gaf gehoor aan de uitnodiging.

Wethouder Economische Zaken Caroline de Pee bedankte in haar openingsspeech alle ondernemers voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Het restaurant van Bloemketerp hadden belegde broodjes klaar staan voor ruim 70 verschillende ondernemers uit alle windstreken van Waadhoeke. Tijdens het ontbijt werd er genetwerkt aan verschillende tafels en stelde burgemeester Waanders zich voor aan de ondernemers.

,,Ik moet Waadhoeke nog beter leren kennen. Maar zoals ik de economie in Waadhoeke nu zie, geeft de land- en tuinbouw sector veel kleur. Ook zijn er gemiddeld meer ZZP’ers dan in andere gemeenten in Friesland. Friezen zijn over het algemeen wat ingetogen, maar als we de economie willen laten groeien moeten af van het ‘bêst genôch’ zijn. Waar ik naar toe wil is de kracht van Waadhoeke omzetten naar economische kansen, door mensen met elkaar te verbinden en te versterken”, aldus burgemeester Waanders.

Kansen en bedreigingen

Burgemeester Waanders gaf ook aan dat gemeente Waadhoeke moet gaan kijken naar hoe het gebied vitaal kan zijn én blijven met minder mensen. Want ook de afname van de bevolking speelt hier een rol. Ook verzilting van de bodem is een belangrijk onderwerp, waar ondernemers zich zorgen over maken. Hier moet een goede aanpak voor komen. Ze ziet de economie als belangrijke drager van de vitaliteit van Waadhoeke.

Foto’s Joachim de Ruijter