Controle huisvesting arbeidsmigranten start in Berltsum en Oosterbierum

FRANEKER - – Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum is zeer ingenomen met de toezegging door wethouder Jan Dijkstra dat de gemeente In Oosterbierum en Berltsum begint met de controle op huisvesting van arbeidsmigranten. ,,Het is een belangrijke stap in het herstel van het vertrouwen in het college’’, laat voorzitter Paul de Cock weten.

Het probleem waar men tegenaan loopt is dat woningen in het dorp worden gebruikt voor de verhuur van kamers aan buitenlanders die tijdelijk werk verrichten voor bedrijven in de regio. Dinsdag was over dit onderwerp ook een bijeenkomst van het kernteam.

Klachten

Waadhoeke had een tijdelijk beleid maar heeft dat naar aanleiding van veel klachten losgelaten en pakt nu het oude beleid weer op. Wethouder Jan Dijkstra houdt echter de mogelijkheid open om in sommige gevallen toch een tijdelijke vergunning te verlenen om een knelpunt op te lossen, ,,mar allinnich at alle belutsenen it der oer iens binne dat in knelpunt sa oplost wurdt.’’

Handhaving

Op vragen van de VVD zegde hij toe dat er weer gehandhaafd gaat worden, maar ,,wy kinne net alles tagelyk’’. Als er klachten zijn over huisvestiging van arbeidsmigranten, dan gaat de gemeente in eerste instantie in gesprek met alle betrokkenen om tot een gezamenlijke oplossing te komen, ,,mei hanthavenjen as stok achter de doar.’’

De gemeente begint met deze aanpak in Berltsum en Oosterbierum omdat vanuit die dorpen de meeste verzoeken zijn binnengekomen. Het college komt dit jaar nog met een procesvoorstel voor de huisvesting van arbeidsmigranten, in februari volgt de startnotitie van de nieuwe woonvisie.