‘Niets liever dan ook in Nederland het stuur in handen nemen’

FRANEKER - Statushouders zijn vluchtelingen, net als asielzoekers. Met één belangrijk verschil: statushouders hebben een (tijdelijke) verblijfsvergunning. In Waadhoeke wonen momenteel circa tweehonderd volwassen statushouders. Vrijwel allemaal hebben zij een ontwricht verleden in het land van herkomst, maar een toekomst in Nederland. Vanaf deze week maakt u in een vierluik kennis met een aantal statushouders uit de gemeente en met professionals, vrijwilligers en instanties die deze bijzondere mensen begeleiden.

Jehad Allamah (40) ontvluchtte Syrië drie jaar geleden met vrouw en kinderen. Na een verblijf in het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie werd hem een verblijfsvergunning toegekend. In datzelfde Bildtse dorp is hij met zijn gezin gaan wonen, zijn kinderen gaan er naar school.

Allamah werkt sinds vierenhalve maand elke dinsdag bij de gemeente. Vooral op de reinigingsauto, maar ook andere werkzaamheden komen er op zijn pad. Bij de buitendienst volgt hij een taalstage. Doel is dat hij zo de Nederlandse taal beter onder de knie krijgt en eenvoudiger zijn re-integratiecursussen kan volgen.

Bibliotheek

Dat is niet gemakkelijk, hoe graag hij ook wil. Allamah: “Mijn kinderen spreken heel goed Nederlands. Die gaan dan ook elke dag naar school. Zelf krijg ik enkele ochtenden per week Nederlandse les van een docent. En ik bezoek geregeld de bibliotheek om boeken te lenen. Nederlands spreken lukt steeds beter, maar een nieuwe taal leren als je veertig bent is lastiger dan wanneer je jonger bent. Soms voel ik me best verlegen als ik me in het Nederlands niet goed kan uitdrukken.”

Nadat statushouders als Jehad Allamah een verblijfsvergunning hebben gekregen, komen ze via het gemeentehuis bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Adviseur Niels van der Linden benadrukt de regiefunctie van deze dienst. “Bij ons kloppen statushouders aan voor re-integratie en bijstand.

Inburgeringsplicht

Zij hebben een inburgeringsplicht; ze zijn zelf verantwoordelijk voor hoe ze de inburgering regelen. Ons belangrijkste doel is het bevorderen van hun participatie in de maatschappij door middel van betaald werk of vrijwilligerswerk. Samen met een casemanager van onze dienst bekijkt iedere statushouder wat hij kan. Dat kan ook een opleiding of taalstage zijn.”

Ondanks alle inspanningen is het voor statushouders vaak niet eenvoudig om werk te vinden. Volgens Van der Linden spelen daarbij vooral de taalbarrière en de andere (werk)cultuur een rol. Maar hij is positief gestemd. “Bij re-integratie zijn heel veel partijen betrokken. Niet alleen de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar onder andere ook werkgevers, welzijnsinstellingen en scholen. Het succes van re-integratie is afhankelijk van de kracht van dit complexe samenwerkingsverband. Gelukkig krijgt dat de laatste jaren steeds meer vorm.”

Opleiding

Jehad Allamah is duidelijk over de toekomst van zijn gezin. Liever keert hij niet terug naar het onrustige Syrië. Zijn kinderen zijn nu in ons land geworteld. Naast zijn werk bij de gemeente volgt hij een opleiding bij de verkeersschool in Leeuwarden. “Achttien jaar geleden ben ik in Syrië gaan werken als buschauffeur. Ik wil niets liever dan ook in Nederland het stuur in handen nemen.”