Kerstgift voor Voedselbank Helpende Hand

HARLINGEN - Voedselbank De Helpende Hand in Harlingen ontving deze week een cheque ter waarde van 2000 euro van F&B Windpower en Green Energy Services. Beide Franeker bedrijven zijn werkzaam in de windenergiesector.

De bedrijven (de)monteren en onderhouden windmolens waar ook ter wereld. ,,Het is normaal om in deze tijd je zakelijke netwerk te voorzien van kerstcadeaus. Dit jaar wilden we het echter anders doen door mensen, met een nijpend tekort, te voorzien van een kerstgift”, aldus Sjoerd Bartlema die de cheque overhandigde.

Daarbij lag de Voedselbank de Helpende Hand die de gemeenten Waadhoeke en Harlingen onder haar hoede heeft, voor de hand voor de directies van beide bedrijven. Zij voorzien een groep van meer dan 200 gezinnen van een tweewekelijks voedselpakket. Ook zetten de betrokken medewerkers zich in om de mensen uit de probleemsituatie te halen.

,,Aangezien de voedselbank volledig van giften en goederen afhankelijk is van anderen, is deze kerstgift een welkome bijdrage.’’