Kerst Sing-in met brassband Greidebrass in Baaium

BAAIUM - Brassband Greidebrass en het duo Lisa en Sara zijn zaterdag 8 december in de kerk in Baaium te beluisteren tijdens een Kerst Sing-in. Er worden kerstliederen gezongen en er is een kort verhaal dat past in deze tijd. De Kerst Sing-in begint om 20.00 uur. Rond 19.50 uur worden de eerste liederen al gezongen.

Het jeugdige zangduo uit Easterein, Lisa Sijbesma en Sara Orsel, heeft al veel verschillende optredens verzorgd, ook in kerken. Sara en Lisa maken samen de muziek. Sara zingt en Lisa bespeelt de toetsen. In 2017 waren ze zeer succesvol in Leeuwarden bij Sjong 2017, een tweejaarlijks Friestalig festival voor jongeren tussen de 12 tot en met 18 jaar.

Er is een collecte waaruit de kosten voor gebruik van het gebouw en de organisatie betaald worden.