Tseard Nauta zingt solo in concert van Bildts Frôlyskoor

BRITSWERT - ’t Bildts Frôlyskoor treedt zondag16 december om 15.00 komt op in de Sint Joriskerk in Britswert. Aan het concert werkt Tseard Nauta mee.

Het 24-koppige koor onder leiding van dirigent Tseard Nauta brengt populaire liedjes ten gehore die passen bij de winter- en kerstsfeer in Fries, Nederlands en andere talen. Het zijn aanstekelijke liedjes.

De liedjes worden gecombineerd met een solo-optreden van Tseard. Hij is een muzikant die zowel solo als in bands meedeed aan talloze muziekproducties en meerdere instrumenten bespeelt in verschillende stijlen. Hij brengt een verzameling van eigenzinnige liedjes, aangereikt door het leven zelf.

De kerk is in decembersferen aangekleed door Hinke Bouma en in de pauze en na het optreden kan het publiek onder het genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten. De entree voor het concert is vrij. Als tegemoetkoming in de kosten vragen het koor een vrijwillige bijdrage voor zowel het optreden als War Child.