Tractoren gaan ‘lichtgroet’ brengen in Waadhoeke

Team Agractie Fryslân en Team Agro NL afdeling Fryslân houden dit jaar op 17 december de ‘Alvestêde Trekkerljocht tocht’. De bedoeling is letterlijk wat licht te brengen in de donkere dagen voor kerst. De trekkers zullen niet echt een Elfstedentocht rijden, maar vanaf acht verschillende locaties langs zorginstellingen rijden in alle steden en de omringende dorpen.

In alle elf steden zal aan de bewoners en medewerkers van zorginstellingen een lichtgroet gebracht worden door een stoet van verlichte trekkers, unimogs en vrachtwagens. Er zijn acht routes uitgezet langs alle zorginstellingen in de steden en in de dorpen in de omgeving. De fraai verlichte trekkers zullen zo tussen 18:00 uur en 21:00 uur de route rijden. De organisatie wil van de tocht een terugkerend evenement maken. ‘We willen dit jaarlijks gaan organiseren dus de verlichting kan volgend jaar weer gebruikt worden.’

‘Kunnen nog meer bij’

Ellen van Popta is contactpersoon voor de Franeker groep: ,,We hebben al een aantal enthousiaste reacties ontvangen, het begin is er. Maar er kunnen er nog meer bij, hoe groter de groep, hoe mooier de tocht. We gaan op 17 december om 18.00 uur starten vanaf de carpoolplaats naast de snelweg richting Dongjum. We gaan eerst bij de Franeker tehuizen langs, brengen daarna een bezoekje aan Menaam en Dronryp en rijden dan via Baaium, Winsum, Spannum en Tzum weer naar Franeker. Er zijn al creatieve deelnemers die druk aan het uitdenken zijn hoe de trekkers versierd gaan worden, het gaat een prachtig spektakelstuk worden.’’

Wie mee wil doen kan zich via een whatsapp-link op de facebookpagina aanmelden: facebook.com/TrekkerTochtFRL.