Eerste Stadsschoonheidsprijs naar dubbelwoning

FRANEKER In De Mouterij in Franeker is vrijdag de eerste winnaar van de Stadsschoonheidsprijs 2019 bekendgemaakt door wethouder Jan Dijkstra. Die eer ging naar Albert Idzinga en zijn partner Dorien. Zij mogen de prijs -De Korendrager, een messing plaquette- aan de gevel bevestigen van hun dubbelpand aan de Schilbanken / Zuiderkade.

De Stadsschoonheidsprijs is door de Vrienden van de Stad Franeker in het leven geroepen. Zij willen daarmee de positieve ontwikkelingen in de stad onder de aandacht brengen. Het is een blijk van waardering voor particuliere initiatieven die iets toevoegen aan het stadsbeeld van Franeker.

Zes nominaties

Er waren zes nominaties voor het jaar 2019. Voor de juryleden was het even wat lastig omdat er zowel objectieve criteria als subjectieve overwegingen ter tafel kwamen. Uiteindelijk heeft de jury het belangrijkste criterium - hoe is de impact van het project op de openbare ruimte - als maatstaf genomen. Na een objectieve toetsing waarbij de juryleden punten toebedeelden, kwam het project Zuiderkade/Schilbanken als winnaar uit de bus.

‘Het pand aan de Schilbanken is ondanks de forse afmeting een versterking van het beeld aan de straatwand. De stoere uitstraling doet het goed als beëindigingen van de straat aan de zuidkant en geeft een mooi tegenwicht ten opzichte van de overkant, de Academiestraat’, aldus het oordeel van de jury

Smederij Bijlsma

Het object van Albert en Dorien loopt door van de Zuiderkade tot de Schilbanken. Hier begon in 1938 Jan Bijlsma een smederij die in tweede helft van de twintigste eeuw zou uitgroeien tot één van de belangrijkste producenten van machines voor de teelt en verwerking van aardappelen ter wereld. Het bedrijf is onder de naam 'Bijlsma Hercules’ op het oostelijk industrieterrein te vinden. In de voormalige smederij is nu het botenbouwbedrijf ‘Innovaar’ van Albert Idzinga gevestigd.

Overige inzendingen

Het pand aan de Zuiderkade52, ooit een brandstoffenhandel en doe-het-zelf-zaak, is een bewonderenswaardige onderneming van Jelco Jan Hoekstra. Het mag als voorbeeld dienen voor gelijkwaardige panden in de binnenstad. H

et huis aan de Schoolsteeg beschouwt de jury als een dapper initiatief van Nico Kloosterman die de gevel tot in detail heeft gerestaureerd, waarbij zelfs het voortuintje niet is vergeten.

Het pakhuis op de Froonacker van Douwe Elias en Leoni Pietjou scoorde zeer hoog in de puntentelling. De jury vindt deze geloofwaardige replica van het voormalige pakhuis, een indrukwekkende verrijking van de Froonackergracht waar meer pakhuizen te vinden zijn.

En dan de Bethelkerk van Martine Feenstra. Hoewel de voormalige kerk, een indrukwekkende restauratie heeft ondergaan waar Franeker heel blij mee is, heeft dit alles zich binnen vier muren afgespeeld en heeft daarom geen zichtbare uitwerking op de omgeving. En dat is toch een belangrijk criterium. Echter, nu de restauratie van het poortje aanstaande is, houdt dit met zekerheid een belofte in voor de toekomst.

Tot slot. Het project met de grootste impact op de omgeving, is dat met het aller-allerkleinste budget. Het zijn de stokrozen op de Schilcampen van Clary Tromp. Deze bloemrijke toevoeging in de straat verdient navolging in de hele stad. Hier wordt iedere passant vrolijk van, aldus de jury.

Het initiatief

De historische binnenstad van Franeker is gelardeerd is met een cultuurhistorisch en academisch verleden. Bij de inwoners van Franeker groeit het besef dat zij in een bijzondere stad wonen en ook willen bijdragen aan het behoud van het fraaie stadsbeeld. Met de Stadsschoonheidsprijs willen de Vrienden van de Stad Franeker deze positieve ontwikkelingen aanmoedigen en hebben hiertoe de ‘Korendrager’, de Stadsschoonheidsprijs in het leven geroepen. Iedereen mag zich hiervoor (laten) aanmelden. Voorwaarden zijn dat het een particulier initiatief is, in de binnenstad gelegen, de locatie zichtbaar is vanaf de openbare weg en een blijvend karakter heeft.

De juryleden die de nominaties beoordelen zijn Petra van Bommel, advocaat in Franeker, Sjoukje van Schaik, onder andere betrokken bij galerie De Kaasfabriek in Ried, en Piet Timans, architect en stedenbouwkundige in Ried, tevens bestuurslid van de Vereniging.

De Korendrager

Materieel is de prijs bescheiden. Het gaat om de erkenning en waardering van het publiek. De messing plaquette met drie korenaren is een ontwerp van Allaard Hidding uit Harlingen.