Goededoelenpils: ‘Red de Vloot!-bier’ als hart onder de riem voor noodlijdende schippers

HARLINGEN Filantropie in een flesje: het ‘Red de Vloot!-biertje’ van Havenbrouwerij Het Brouwdok in Harlingen, bedoeld om de bruine vloot een hart onder de riem te steken. 

Want die sector heeft het zwaar. De vloot van Harlingen is met zeventig schepen de grootste van Nederland, maar door toedoen van het coronavirus ligt deze lange tijd stil. Schepen kunnen na een versoepelingsronde van de maatregelen zeer beperkt uitvaren, maar de omzetderving is hoog en de toekomst daarmee onzeker voor veel ondernemers.

Daar moet iets aan gedaan worden, vindt onder meer brouwerij-eigenaar Gerard Ypenga. Zijn bedrijf produceert daarom bij wijze van sponsoring 2000 liter van het goededoelenpils. Goed voor zo’n zesduizend flesjes. De opbrengst komt ten goede aan de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH).

,,Toen wij hier een paar maanden dicht moesten, ben ik ook geholpen door andere bedrijven", is de verklaring voor zijn nobele daad. ,,Ik hoop dat dit een kick-start is. Dat het balletje gaat rollen en dat meer bedrijven zullen volgen."

Wethouder Paul Schoute ontvangt het eerste flesje uit handen van Paul Scheffer, voorzitter van de VBZH.

Laatstgenoemde spreekt van een ,,armzalig verdienmodel", als hij terugkijkt op de afgelopen maanden. ,,De schipper en onderneming zijn één. Voor velen dreigt een noodlottig einde." De terugdringende inkomsten leiden volgens Scheffer tot onvoldoende middelen voor het vereiste onderhoud. Want de schepen moeten periodiek gekeurd worden om de veiligheid aan boord te waarborgen en zo het hierbij horende certificaat (,,een soort apk-keuring") te behouden. Als deze eenmaal verloopt, mag het schip niet meer varen en gaat het verloren voor de vloot. 

De gemeente Harlingen kwam de vloot al tegemoet door de haven- en kadegelden over 2020 kwijt te schelden. Ook kunnen ondernemers kosteloos bedrijfsadvies inwinnen. Scheffer heeft het over wederkerigheid: ,,Als de ene economie afzwakt, lijdt de andere daar ook onder." 

Hij bedoelt te zeggen: los van de eigenaren van de charter- en zeiljachten, profiteren ook bedrijven aan de wal van een goed draaiende vloot. 

De sector is in Harlingen jaarlijks goed voor zo’n tien miljoen euro omzet, meldt wethouder Schoute. ,,Het perspectief van de vloot is voor de gemeente uiterst belangrijk", benadrukt hij. ,,Wij zijn dan ook adel verplicht het voortouw te nemen."

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt eind augustus een steunpakket van 15 miljoen euro voor de sector. Een fraaie erkenning, maar dit zorgt volgens Schoute ook voor onrust. ,,Het baart me zorgen dat er allerlei clubs en verenigingen naar Den Haag spoeden om geld te vragen. Dat doet een oplossing niet dichterbij komen. Het doel is om de historische vloot te behouden, maar we moeten waken voor verdeeldheid."

De VVD’er pleit dan ook voor samenwerking. ,,Er moet enige stroomlijning komen, anders wordt het een moeilijke zaak. Het moet niet versplinteren."

Zijn standpunt is duidelijk: ,,Het fonds moet er voor dienen dat de vloot blijft varen."

Er is een bureau ingeschakeld om ,,de lijntjes bij elkaar te brengen". ,,Om te kijken naar een verstandige aanpak om die 15 miljoen te verdelen. Er zit wel wat beweging in, maar het moet niet te lang duren." 

Op kleinere schaal gaat Scheffer een plan bedenken om de inkomsten uit de sponsoractie goed te verdelen onder de leden. ,,We moeten een objectieve manier vinden om te kijken hoe we daar verstandig mee om kunnen gaan."

Hoe groot de financiële pijn over de gehele lijn is, weet niet hij exact. ,,Niet iedereen vertelt dat, maar er zijn leden die hun leefomstandigheden hebben aangepast. Die zijn bijvoorbeeld op hun schip gaan wonen", noemt hij als voorbeeld.

Scheffer hoopt dat de actie van Brouwdok Harlingen een vliegwieleffect heeft en dat meer bedrijven steun betuigen.

Yme Gietema.