Gerestaureerde grafsteen Eise Eisinga teruggeplaatst

DRONRYP De grafsteen van Eise Eisinga is maandagochtend op het kerkhof bij d’Alde Wite in Dronryp teruggeplaatst.

De tekst op de grafsteen was door weersinvloeden flink is aangetast. In overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed liet de Wurkgroep Histoarysk Dronryp de grafsteen restaureren. Steenhouwer Ben Seldenrijk heeft de tekst weer volledig teruggebracht op de steen en heeft ook de scheur in de steen onzichtbaar hersteld. Om verdere slijtage te voorkomen wordt ter bescherming een hardglazen plaat op enige afstand boven de grafsteen geplaatst.

De steen die bekend staat als grafsteen van Eise Eisinga is eigenlijk die van het graf van zijn vader, Jelte Eises Eisinga. Wat deze steen zo bijzonder maakt, zo schrijft de werkgroep, is dat Eise op de steen voor dit graf twee vierkantsvergelijkingen liet graveren. Wie de sommen weet op te lossen weet de sterfdatum van zijn vader en de leeftijd waarop hij stierf.

De puzzel op de grafsteen van Eisinga staat niet op zichzelf. Er zijn nog twee soortgelijke wiskundige puzzels op grafstenen bekend die ouder zijn dan de puzzel van Eise Eisinga. De oudste grafsteen bevond zich op het kerkhof van Hallum. Deze steen werd verbrijzeld toen op 16 april 1804 de oude stompe toren plotseling instortte.

Een andere grafsteen bevond zich in Jorwerd. Het is zeker dat Eisinga met deze puzzel bekend was, de puzzel staat namelijk in het rekenboek dat de jeugdige Eisinga in de jaren 1759/1760 schreef. Ook deze steen is verloren gegaan. Daarmee is de grafsteen van Eisinga de enig overgeblevene van een bepaalde periode uit de Friese graf-cultuur. Toen Eise Eisinga in 1828 zelf overleed werd hij bijgezet in het graf van zijn vader. Nog weer later werd ook zijn naam op de steen gezet