Jan Terlouw opent nieuwe jaar Academie van Franeker

FRANEKER Jan Terlouw opent woensdag 23 september in de Martinikerk het nieuwe jaar van de Academie van Franeker.

De corona-pandemie trekt diepe sporen. De meest in het oog springende gevolgen zijn de gezondheidscrisis, onmiddellijk gevolgd door de economische en sociale crisis. Om deze crises zo goed mogelijk te bestrijden hebben overheden van getroffen samenlevingen hun handen vol. De maatregelen die genomen worden zijn soms van ongekende omvang. Ineens blijkt het mogelijk dat de overheid bepaalt dat iedereen thuis moet blijven en dat enorme geldbedragen op nationaal en internationaal niveau worden vrijgemaakt om hulp te bieden.

Ook in Nederland zijn deze patronen herkenbaar. Daarom is het interessant om na te gaan welk effect de corona-crisis op de rol van overheden heeft en of de gekozen aanpak een duurzaam effect zal hebben. Vandaar dat de Academie van Franeker ervoor heeft gekozen bij de opening van het nieuwe academisch jaar dit thema centraal te stellen. Het openingscollege zal worden verzorgd door dr. Jan Terlouw op 23 september. In de daaropvolgende weken (30 september, 14 en 21 oktober) zullen nog drie gerespecteerde sprekers dieper op dit thema ingaan.

Overheidsbeleid na Corona

Hoe partieel of hoe integraal gaan we de toekomst tegemoet? Dr. Jan Terlouw, natuurkundige (internationaal kernfusieonderzoek) en vooral bekend als oud vicepremier, schrijver en publicist, stelt de vraag aan de orde of de overheid deze crises op de vertrouwde wijze kan bestrijden. Of dient vanuit een nieuw perspectief op overheid, markt en samenleving een vernieuwende weg ingeslagen te worden waarin de bestrijding van de pandemie wordt gekoppeld aan de aanpak van onder andere het klimaat-, grondstoffen- en milieuprobleem? Kortom, hoe partieel of hoe integraal gaan we de toekomst tegemoet?

De Academie van Franeker prijst zich gelukkig dat met het openingscollege van Jan Terlouw het academisch jaar voor het tweede opeenvolgend jaar op waardige wijze geopend zal worden.

De duur van het college is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. De opening van het academisch jaar op 23 september start om 20.00 uur in de Martinikerk, Breedeplaats 2 te Franeker. Toegang is gratis, belangstellenden dienen zich aan te melden via academiefraneker.nl of via het mailadres info@academiefraneker.nl. Zonder aanmelding is er alleen toegang indien er plaats beschikbaar is.