Bergsma, Drent en Kootstra winnen in Hommerts

HOMMERTS/DRONRYP – Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra hebben de eerste hoofdklassewedstrijd in Hommerts gewonnen. In de finale versloegen zij Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar met 4-5, 6-6. Op die cruciale stand sloeg Menno van Zwieten buiten de lijnen.

Derde in Hommerts werden Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Normaal gesproken was vandaag de ‘Generale voor de PC’ traditiegetrouw in Arum. Arum zag het echter niet zitten de wedstrijd op een verantwoorde manier te organiseren. De partij trekt altijd een groot aantal toeschouwers en de vereniging vond het een moeilijk verhaal wie dan toe te laten en wie niet. De nog jonge kaatsvereniging De Boppeslach van Hommerts-Jutrijp – opgericht in 2007 - dook in het gat en besloot de wedstrijd voor de heren te organiseren. Voor de dames stond er dit weekend geen hoofdklassepartij op de kalender.

 

Jong partuur wint in nat Dronryp

Zaterdag stond er voor de dames een 1e klas vrije formatiepartij op het programma. Op de lijst opvallend veel jonge parturen en een aantal routiniers. De wedstrijd werd gewonnen door Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Gerde Lycklama a Nijeholt. Zij versloegen in de finale Anna Rixt Iedema, Mientje Meintema en Miranda Scheffer. Op 5-2, 6-2 sloeg Gerde Lycklama a Nijeholt de bal boven. Bakker, Kroondijk en Lycklama à Nijeholt stonden de hele dag prima te kaatsen en maakten weinig fouten. Vorig jaar deed Lycklama à Nijeholt, een kaatster uit de meisjes-categorie, al van zich spreken toen zij met het partuur van Workum de Ald-Meierspartij won. Corrie Kroondijk won vorig jaar net Nederlands Kampioenschap bij de meisjes.

Er waren derde prijzen voor het partuur van Albertine Groen, Anouk Smink en Melissa Hiemstra en dat van Anke Wassenaar, Iris Oosterbaan, Anna Dieuwke Dijkstra