Raad en Daad: Werk aan de winkel voor dorps- en wijkbelangen

Met Raad en Daad is de rubriek die op lichtvoetige wijze informeert, duidt en achtergronden geeft maar ook bedoeld is om informatie te verstrekken over wat er in gemeenteraad van Waadhoeke speelt. Aan de hand van een zelfgekozen thema brengen raadsleden hier een onderwerp voor ’t voetlicht dat zij graag willen belichten of toelichten.

Vandaag: Adrie Weiland van Gemeentebelangen Waadhoeke

Inmiddels zijn we drie maanden verder na het uitbreken van het Corona-virus. Gelukkig gaan het de goede kant weer op en kunnen we weer wat opgeluchter ademhalen. De regels worden bijna wekelijks versoepeld en er ontstaat, zij het nog beperkt, weer meer ruimte voor samenkomen.

Efkes krûpe

Natuurlijk houden we ons, waar het enigszins kan, aan die 1,5 meter. In de praktijk is dat vaak een lastige klus, want met name in de contactberoepen, is de fysieke aanraking een ‘must’. Maar niet alleen daar, want wees eerlijk: iedereen wil maar wat graag ‘efkes krûpe’, elkaar even vasthouden, een schouderklop geven of een aai over de bol. Dat is ‘ús eigen’, we willen samenzijn en liever niet alleen.

Voorrecht

De afgelopen maanden is onze wereld totaal anders geworden, zijn we ons weer meer bewust geworden wat een voorrecht het is om in het relatief veilige hoge Noorden te wonen. We stappen op de fiets, lopen kilometers door ons uitgestrekte landschap of snuiven de zeelucht in op ‘e Seedyk. Een heel verschil met een flatje, 8 hoog in een grote stad elders in het land! Hier, in Waadhoeke, is ‘romte by de rûs’ en kunnen we wat dat betreft alle kanten op.

Woonvisie

In de onlangs gepresenteerde Woonvisie zit ook ruimte. Waar nodig wordt maatwerk geleverd en komen teams vanuit gemeente en woningcorporatie binnenkort in dorpen en wijken om een inventarisatie te maken van beoogde wensen en behoeftes. Juist dáár, bij onze inwoners, bij de Pleatslike Belangen en wijkcentra, moeten wij het halen. Zij weten als geen ander wat er leeft in dorp of stad, waar knelpunten of juist mogelijkheden liggen. Voor de gemeente vergt dat een andere manier van denken. Van sturend en besluitvormend naar faciliteren en co-creëren (een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces én het resultaat).

Mogelijkheden verkennen

Dus voor dorps-- en wijkbelangen is er werk aan de winkel en gelukkig liggen er al verschillende initiatieven klaar. Natuurlijk moeten we daarbij de kaders, zoals omschreven in de Woonvisie ‘Samen Sterk’ niet uit het oog verliezen. Ook hier geldt dat een plan, breed gedragen door inwoners of bewoners van dorp of wijk, de kans verdient om nader onderzocht te worden.

Samen de mogelijkheden verkennen om vervolgens te komen tot een positief advies en een voorspoedige realisatie. Uitgaan van het principe ‘ja, tenzij…’ Als we de daad bij het woord voegen en dát doen, liggen er legio kansen en juist die moeten we benutten. Ik ben een voorstander van ‘at it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin!’

Anders denken

Vanzelfsprekend kost dit ‘anders denken’ enige tijd, zal het vast nog wel gebeuren dat we in het oude en vertrouwde vervallen, maar waar een wil is, is een weg. Van jong tot oud, van 0 tot 100, we willen allemaal graag ‘noflik wenje’ en opgroeien en oud worden yn it moaiste lân fan d’ierde’. In onze prachtige dorpen, onze historische stad, in een gemeente die denkt in kansen én mogelijkheden. Die ruimte biedt Waadhoeke!

Groetnis, Adrie Weiland

Ik geef de pen graag door aan Frouke de Boer van de Jongerenraad