Waadhoeke: sociale dienst in gemeentehuis goedkoper

Onderbrengen van de sociale dienst in het gemeentehuis van Waadhoeke levert een besparing op in de huisvestingskosten. De dienst huurt nu nog een pand in de binnenstad

Huisvesting van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest-Fryslân (SoZaWe) bij het gemeentehuis van Waadhoeke levert een financiële besparing op, blijkt uit een eerste verkenning. De dienst met 80 werkplekken en 100 fte huurt nu nog in de binnenstad van Franeker.

Om 80 werkplekken onder te kunnen brengen moet er bij het gemeentehuis nieuwbouw gepleegd worden. Dit wordt geraamd op ruim 3,8 miljoen euro. De jaarlijkse exploitatielasten komen op 277.880 euro. Goedkoper dan de 340.000 euro die de dienst nu jaarlijks aan huisvesting kwijt is. Doordat er verschillende aannames in de berekening zitten, zoals een lage rente, is niet precies te zeggen wat de kostenbesparing zal zijn.

Mocht de raad van Waadhoeke voor aanbouw van het gemeentehuis voelen, dan wil het college hierover in gesprek gaan met de dienst en de andere drie gemeenten die de van de dienst gebruik maken.