Kaatsverenigingen worstelen met vergunningen: Ried eerste slachtoffer

RIED - De Heren 1e klas afdelingspartij die zondag 12 juli zou worden gehouden in Ried, gaat niet door. Het bestuur van KV had alle voorbereidingen klaar maar heeft maandagavond besloten de stekker eruit te halen. Reden: er kan niet worden voldaan aan alle voorwaarden die in de vergunning worden gesteld. Meer kaatsverenigingen kampen met hetzelfde probleem.

Teleurstelling. Zo omschrijft Durk Houtsma de gevoelens bij kaatsvereniging Klaas Mug. Maandagavond heeft het bestuur besloten om de partij toch niet door te laten gaan. En dat terwijl alle voorbereidingen op schema lagen. ,,We hienen in wc-unit regele, routing op it fjild útsetten en de banken soenen beplakt wurde mei stickers om de oardel meter oan te hâlden.’’

Desondanks blijft het risico dat de regels niet te handhaven zijn. ,,Der meie bûten de keatsers en frijwilligers 250 minsken komme. Dan moat de hikke derfoar, mar wat dogge je as leden fan de feriening efkes komme. Dy wegerje, dat is lestich fansels.’’

Het is voor KV Klaas Mug extra zuur omdat het bestuur eerder de partij van de KNKB-kaatsagenda zag verdwijnen en pas na een stevige lobby alsnog mocht organiseren. ,,Dizze partij wurdt hjir al sûnt de jierren 40, 50 holden. Dat heart sa by Ried en de minsken en keatsers komme hjir ek graach. Der stienen no ek al mear as 20 partoer foar snein op ‘e list. We hoopje no dat we him takom jier wol wer organisearje kinne.’’

Apart

Bij de gemeente reageert men verbaasd op het nieuws dat de partij niet doorgaat. ,,Natuurlijk kan de partij doorgaan, maar de vereniging moet wel een coronaplan indienen met de maatregelen die ze neemt bij het aantal bezoekers dat komt’’, laat een woordvoerder van Waadhoeke weten.

Bij die maatregelen wordt verwezen naar de noodverordening die op dit moment van kracht is. ,,Als zo’n coronaplan wordt ingediend is het prima. Mijn collega heeft de gang van zaken telefonisch toegelicht en ook nog een mail met uitleg gestuurd. Apart.’’

Kaatsverenigingen in Arum, Witmarsum, Kimswerd en Bitgum hebben inmiddels hun partij ‘teruggegeven’ aan de KNKB. Ook zij zitten met de strenge voorwaarden die aan de vergunning wordt gesteld en waar zij zeggen niet aan te kunnen voldoen. De kaatsbond roept op haar beurt nu ook kleine verenigingen op om de opengevallen partijen over te nemen, desnoods sober.

Minnertsga

Durk Houtsma: ,,It is ek dreech. Nim Minnertsgea dat de partij ek al werom jûn hat. Dat wie in haadklassepartij foar froulju en manlju. By beide partijen soenen 250 minsken komme mei. Stel dat by beide safolle minsken komme, en de froulju soenen in healoere earder klear wêze as de manlju. Dan hast dus ynienen 500 minsken by de manlju’s partij en bist swier yn oertreding.’’

De hoofdklassepartij in Minnertsga trekt jaarlijks zo’n duizend bezoekers. Voorzitter Jacob Wassenaar van KV Minnertsga voorziet behalve de lastige financiële haalbaarheid van het organiseren van een partij met veel minder bezoekers, ook het probleem bij ‘de hikke’.

,,Wie keren we dan? Onze leden, vrijwilligers en sponsoren die tot 5 uur moeten werken en daardoor later komen? Of de 500 mensen die net na de 250e bezoeker naar binnen willen? Of de bezoekers die de afgelopen 28 jaar onze partij hebben bezocht? Nee het besluit is gevallen, onder deze omstandigheden geen hoofdklassekaatsen in Minnertsga.’’

Voorzitter Wigle Sinnema van de KNKB deed voor de microfoon van Omrop Fryslân een beroep op ‘bestuurlijk Fryslân’ om het kaatsen te steunen en deze sportzomer toch nog een beetje glans te geven.

Lees ook: ‘Protocol kaatspartij kan op één A4’tje’