Peuters leren in zomervakantie door bij Kids First

Minnertsga - Voor de peuters die ingeschreven staan bij Kids First COP groep, zijn de peutervakantieweken in het leven geroepen. Zij mogen drie weken langer naar de opvanglocatie komen, waar ze een passend aanbod in de taalontwikkeling krijgen.

De ontwikkeling en het stimuleren van de taal en spraak bij peuters is niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door belangrijk. Daarom biedt Kids First op haar peuteropvanglocaties voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen met een indicatie. Hierbij krijgen peuters ondersteuning in de taalontwikkeling.

Pedagogisch medewerkers signaleerden voorheen een stilstand of achteruitgang in taalvaardigheden van deze peuters tijdens lange vakanties. Kids First stelt de eerste drie weken van de zomervakantie peuteropvanglocaties open om zo continuïteit te bieden. De taalvaardigheden worden tijdens deze zomerschool spelenderwijs gestimuleerd binnen een speciaal zomerprogramma. Na drie weken worden de peutervakantieweken feestelijk op locatie afgesloten.

Kids First COP heeft opvanglocaties in onder meer Minnertsga, Bitgummole, Marsum, Deinum, St. Anne, St. Jacob en in Winsum.