Online rondetafelgesprek bij Academie van Franeker

FRANEKER - Als online-college wordt woensdag 1 juli een rondetafelgesprek gevoerd met als onderwerp ‘Van Universiteit naar Academie van Franeker’.

In dit elfde online college wordt de geschiedenis van de Universiteit alsmede de recente ontwikkelingen van de Academie van Franeker toegelicht. Hiermee krijgt de kijker inzicht in de actuele stand van zaken van de in 2018 opgerichte Academie en haar ambities in navolging van de 1585 opgerichte universiteit.

Gespreksleider is drs. Jesse Pietersma, historicus en pedel van de Academie van Franeker. Aan de ronde tafel zitten drs. Manon Borst, drs. Eduard van Zuijlen en Onno de Vegt.

Drs. Manon Borst is directeur van Museum Martena te Franeker en bestuurslid ‘Letter & Geest’ van de Academie van Franeker. Zij zal in het gesprek de historie van de Franeker Universiteit toelichten.

Drs. Eduard van Zuijlen is burgemeester van de gemeente Enkhuizen en voorzitter van de Academie van Franeker. Van Zuijlen gaat tijdens het rondetafelgesprek nader in op de oprichting en het doel van de huidige Academie van Franeker.

Onno de Vegt is biochemicus, vrijwilliger bij het domein ‘Natuur & Techniek’ van de Academie van Franeker. De Vegt zal tijdens het college ingaan op de wetenschappelijke programma’s van de Academie van Franeker, met name het programma ‘Verzilting’.

Dit college, via het YouTube kanaal van de Academie van Franeker, is ook nu weer live te volgen, woensdag 1 juli om 20.30 uur. Kijkers kunnen vragen stellen via WhatsApp.

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus zijn er tot nader bericht geen colleges van de Academie van Franeker te volgen in de Botniastins te Franeker. De Academie van Franeker geeft daarom een serie online colleges.