Nagelnieuwe dorpshuis in Ried krijgt er een zusje bij

Het nog nagelnieuwe dorpshuis in Ried krijgt er een zusje bij. Het dorp gaat een zomerdorpshuis bouwen waar toeristen en de sportverenigingen welkom zijn.

De camperplekken staan vol, kinderen zwemmen in het havenwater en alle passantenplekken zijn bezet met boten. Haven It Kattegat in Ried heeft over belangstelling niet te klagen. De recreanten kunnen door de bosjes nog net de kantine van de kaatsclub zien, een gebouw uit de jaren tachtig dat aan vervanging toe is. Dat geldt ook voor het nog oudere andere gebouwtje op het kaatsterrein met kleedruimtes, douches en toiletten.

Beide gebouwtjes zijn aan vervanging toe, vertelt Albert van der Voorn. Hij is één van de initiatiefnemers voor één nieuw onderkomen, waarin kantine, douches, kleedruimtes en opbergruimte gecombineerd worden. Door deze nieuwbouw op de plek van de oude kantine te situeren ontstaat er een verbinding met de haven. Een voetpad vanuit de haven zal naar ‘dorpshuis nummer 2’ worden doorgetrokken, vertelt hij.

Merke

Dit gebeurt officieel onder de vlag van kaatsvereniging Klaas Mug, maar ook andere verenigingen zullen er gebruik van maken. Heel belangrijk wordt de mogelijkheid voor de schoolkinderen om er buiten te kunnen gymen. Doordat het oude toiletgebouwtje verdwijnt, is hier in de toekomst ruimte voor de merke.

Recreanten die gebruik maken van de haven zien de huidige kantine amper liggen achter de bossages, laat staan dat ze beseffen dat in hun achtertuin een kaatsveld ligt. Het nieuwe pand komt dichter op de haven te staan en zal, ook door de architectuur, meer in het oog vallen. Het wordt een grotendeels glazen gebouw met groot dakoverstek, waardoor de sporters de bootjes kunnen zien liggen en de watersporters de kaatsers in actie kunnen zien.

Zusje van De Rede

,,De toeristen zijn in de zomer welkom voor een drankje of kop koffie in de kantine’’, schetst Van der Voorn de toekomst. ,,Nu is men vaak teleurgesteld dat hier niks te krijgen is.’’ Dat geldt ook voor passerende fietsers. Om hen wat van de omgeving mee te geven, wordt in het zomerdorpshuis een expositie ingericht met oudheidkundige vondsten. ,,En we denken aan excursies naar boeren in de buurt.’’

Gezien het enthousiasme van de vrijwilligers in het in 2018 geopende dorpshuis De Rede denkt Van der Voorn het ‘zusje’ van De Rede met deze ploeg te kunnen bemannen met aanvulling uit de kaatsclub en de vereniging die de haven exploiteert. Net als bij De Rede wordt gerekend op een grote inbreng van vrijwilligerswerk bij de bouw. Het zomerdorpshuis is berekend op 250.000 euro. Daarvan moet door zelfwerkzaamheid 50.000 euro opgebracht worden. Het Waddenfonds zegde 50.000 euro toe en onlangs werd een subsidie uit Europese Leadergelden van 100.000 euro zeker. Volgend kaatsseizoen zou het nieuwe ontmoetingspunt er moeten staan.