‘Uitvaart tijdens coronacrisis: er ontstaan warme initiatieven’

FRANEKER - Door de coronacrisis is ook de uitvaartsector gedwongen om strenge maatregelen in acht te nemen, hoe moeilijk dit soms ook is voor de nabestaanden.

Het overlijden van een dierbare is altijd al een emotionele gebeurtenis maar nu – tijdens de coronacrisis – speelt dit extra. De overheid stelt dat bij een uitvaart maximaal 30 personen bij elkaar mogen zijn als ze zich houden aan de maatregelen. Dat betekent onder andere dat ze 1.5 meter afstand moeten houden.

Het aantal aanwezigen is inclusief een uitvaartleider, dragers, geestelijken en beheerder van de begraafplaats. Misschien wordt het maximum aantal aanwezigen op 1 juli verhoogd naar 100.

Begrip

,,We zien dat er vanwege de huidige omstandigheden zeer positief wordt gereageerd door de nabestaanden. Mensen tonen oprecht begrip voor de situatie die ons allen nu raakt”, zegt Wilfred Manning, uitvaartleider bij Manning Uitvaartzorg uit Wergea. Hij is 7 jaar actief in de uitvaartsector en verzorgt met name in Noordwest-Friesland uitvaarten.

,,Deze saamhorigheid leidt tot nieuwe en warme initiatieven. We hebben bijvoorbeeld een uitvaart mogen begeleiden waarin vrienden en omwonenden een erehaag vormden langs de kant van de weg. Op het moment dat de rouwauto passeerde werden er bloemen op het voorraam en het dak gelegd. Een indrukwekkend afscheid dat ook bij de directe nabestaanden diepe indruk maakte. Ook de traditionele condoleances zijn momenteel komen te vervallen en vervangen door een ‘drive through’-condoleance. Na afloop van een dienst als familie gezamenlijk koffiedrinken is ingeruild voor een koffie to go. Ja, het is in veel opzichten een bijzondere tijd.”

Openluchtdienst

Het is maar een van de voorbeelden die Manning noemt van hoe een uitvaart tijdens de coronacrisis kan verlopen. Een ander recent voorbeeld dat Manning aanstipt is een openluchtdienst in Franeker, waarin mensen op afstand konden meeluisteren. ,,We zagen dat passanten uit respect even stilstonden en luisterden. Deze saamhorigheid binnen de huidige onzekere tijd sterkt nabestaanden enorm.”

Manning merkt ook dat het werk van de uitvaartleider is veranderd. Door de beperkende maatregelen moet een uitvaartleider ook zelf extra alert en flexibel zijn om een uitvaart goed te laten verlopen. ,,We kunnen als blijk van respect bijvoorbeeld even niet die hand op de schouder leggen. Juist die kleine, warme gebaren zijn nu niet mogelijk en dat vergt extra alertheid daar het tot voor kort een belangrijk en fijn aspect was van ons werk.”

Veranderingen

De huidige coronacrisis zorgt ervoor dat er meer veranderingen versneld worden doorgevoerd binnen de uitvaartbranche. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van het online volgen van een uitvaartdienst. Inmiddels zien we dat in een overlijdensadvertentie soms de link naar de livestream wordt opgenomen.

Blijvend?

,,Ook is mijn inschatting dat toekomstige uitvaarten gemiddeld gezien in een kleinere setting zullen worden gehouden. Ik zie dat de nabestaanden nu veel minder druk ervaren dan bij een grote uitvaart, hierdoor is er meer ruimte voor emotie. Ook kinderen voelen dit haarfijn aan en ik zie dat ze zich nu vrijer voelen en zonder spanning ontroerende bijdrages leveren. Ik hoor na afloop vrijwel unaniem dat nabestaanden een uitvaart nu meer bewust beleven. Een klein lichtpuntje in de huidige crisis.”

Tekst: Hans van der Mey