Fors meer woninginbraken en winkeldiefstallen in Waadhoeke, asielzoekers azc Sint Annaparochie vaak verdachte

In de gemeente Waadhoeke is in 2019 zowel het aantal woninginbraken als het aantal winkeldiefstallen fors gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag Integraal Veiligheidsbeleid.

Het aantal woninginbraken steeg in Waadhoeke in 2019 naar 115. In 2018 waren dat er nog 74, het jaar ervoor 53. Het streven van gemeente en politie was er dan ook op gericht de cijfers weer onder de 53 te krijgen. Ook het aantal winkeldiefstallen nam toe van 22 in 2018 naar 44 in 2019. In 2017 stond de teller op 37.

In de hele Noordwesthoek was vorig jaar onrust rond woninginbraken. In het begin van het jaar was vooral Franeker het doelwit. Vanaf april breidde dat zich uit naar Sint Annaparochie en daarna kwamen kernen als Marsum, Berltsum, Menaam en Dronryp aan de beurt.

Het jaarverslag meldt dat eind 2019 een inbrekersgroep aangehouden is die gelinkt kon worden aan een groot deel van deze inbraken. Daarom wordt gehoopt op een daling in 2020. Verder hopen gemeente en politie op een goede werking van WhatsApp-groepen, waarin snel onveilige of verdachte situaties gemeld kunnen worden.

De verdubbeling van het aantal winkeldiefstallen is te wijten aan het azc in Sint Annaparochie, blijkt uit een analyse van de politie. De diefstallen vonden vooral plaats in maart, april en mei. Vanaf februari was er een toestroom van zogenaamde veiligelanders naar het AZC. Het merendeel van de verdachten betrof deze groep. Ze zijn inmiddels naar Ter Apel overgeplaatst, vertrokken of het land uitgezet.

Ook huiselijk geweld nam toe in 2019. Er werden 133 gevallen gemeld tegen 107 in 2018. In 2017 waren het er 51. Het streven was onder de 107 uit te komen. Een verbeterde meldcode kan invloed hebben op de stijging, maar de politie constateert zeker een toename. Er komt daarom een integraal onderzoek naar de oorzaak hiervan.