Begroting sociale dienst Waadhoeke van tafel

FRANEKER – De gemeenteraad van Waadhoeke vergaderde donderdagavond digitaal. Geen volle raadzaal, maar raadsleden thuis achter de laptop. Want hoe anders de samenleving er momenteel ook uit ziet, het besluiten nemen als gemeente moet wel doorgaan, aldus burgemeester Marga Waanders.

Besluiten werden er genomen met oog voor de wereld waar we momenteel in leven. Zo kon een herziene begroting met een positief voordeel van ruim 1 miljoen euro van de sociale dienst van Waadhoeke door de crisis de prullenbak in. Waar Waadhoeke afstevende op een lager aantal mensen in de bijstand, zullen dit er door de coronacrisis juist meer worden. ,,De dienst moet ruime krijgen voor onorthodoxe maatregelen en er voor de inwoners zijn.’’, aldus Anton Wijkhuis van het CDA. SAM sloot zich daarbij aan: ,,Dit is een andere wereld. Help de bedrijven en de inwoners door deze crisis.’’ Over de wijze waarop dit gefinancierd moet worden, verschilden de partijen van mening. Wethouder Boukje Tol: ,,Wat is deze herziene begroting nog waard? We komen nu natuurlijk heel anders uit. Er mogen geen mensen tussen wal en schip vallen.’’ Burgemeester Waanders: ,,We zijn het in hoge mate met elkaar eens. Daarnaast moeten we de aanvullende rijksmaatregelen afwachten.’’

 

Madhuizen mag verhuizen

Hoveniersbedrijf Madhuizen mag verhuizen van de rand van Minnertsga naar de Stasjonstrjitte. Alleen de zeven gemeenteraadsleden van Gemeentebelangen stemden tegen. ,,Omwonenden voelen zich overvallen. Ze zijn niet bij de plannen betrokken, hebben geen voorlichting gehad van de initiatiefnemer, er is geen overleg met ze geweest, er is geen draagvlak. Dorpsbelang is hier niet eens bij betrokken geweest!’’ aldus Haye Hoekstra namens Gemeentebelangen. Hoekstra stelde voor het punt van de agenda te halen en eerst nog eens met het dorp om tafel te gaan. Daar gingen de andere partijen niet in mee. Wim Hokken van SAM: ,,Een hoveniersbedrijf past daar prima, we steunen het van harte.’’

 

Definitief een kinderburgemeester

Sinds september 2018 heeft de gemeente Waadhoeke een kinderburgemeester aangesteld. De raadsleden hebben definitief gekozen voor invoering van een Kinderburgemeester voor Waadhoeke. De gemeenteraad was van mening dat de Kinderburgemeester een positieve uitstraling heeft. ,,Waadhoeke had in Pieter Murk de Groot een waardige Kinderburgemeester die zijn taak met verve heeft gedaan.’’ aldus burgemeester Waanders, ,,Er is veel enthousiasme om door te gaan en er zal dan ook een nieuwe werving en selectieprocedure worden gestart.’’

Douwe Zijlstra van de Jongerenraad: ,,We moeten proberen alle sollicitanten vast te houden, met hen een Kinderraad vormen. Ze kunnen daarna, als ze naar het middelbaar onderwijs gaan, doorstromen naar de Jongerenraad. Het is erg leerzaam, leren opkomen voor je rechten, invloed uitoefenen, leren hoe een democratie werkt.’’ Gea Iedema citeerde kinderburgemeester Pieter Murk de Groot: ,,It aldermoaiste yn dizze rol is dat ik der folwoeksen freonen by krigen ha.’’ Pieter Murk zal een passend afscheid krijgen.