Met Raad & Daad: Kees Arendz over wonen en thuiswerken

Met Raad en Daad is de rubriek die op lichtvoetige wijze informeert, duidt en achtergronden geeft maar ook bedoeld is om informatie te verstrekken over wat er in gemeenteraad van Waadhoeke speelt. Aan de hand van een zelfgekozen thema brengen raadsleden hier een onderwerp voor ’t voetlicht dat zij graag willen belichten of toelichten!

Vandaag: Kees Arendz van Gemeentebelangen over: Wonen (en thuiswerken) waar we dolgraag willen!

,,Het is onmogelijk. Geen enkele inwoner van Waadhoeke ondervindt niet de drastische gevolgen van het oprukkende corona virus. Even dachten wij dat het virus flinke moeite zou hebben met het oversteken van de grote rivieren. Net als onze bevrijders van 75 jaar geleden. Inmiddels weten wij beter.

De koning, de minister-president, de burgemeester, de wetenschapper, allemaal richtten ze het woord tot ons. Zo ook ’s avonds op de buis tal van virologen, epidemiologen, intensivisten, microbiologen en psychologen. Wie van ons kende in dit verband het woord ‘reproductiegetal’? Zeg maar de groeisnelheid van een virus. Nu horen we het dagelijks, met nieuwe prognoses en statistieken.

De gevolgen ook in Waadhoeke zijn groot. Voorbeelden benoemen? Nee, dat doe ik niet. Want elk bedrijf en vereniging voelt de misère. De gemeente Waadhoeke bleef lang op de kaart een witte vlek, helaas is het virus nu ook hier de longen binnengedrongen.

In het verleden gebeurde het vaak, dat werkenden verplicht in de directe omgeving van hun werk moesten wonen. En daarmee ook het gezin. Deze verplichting gold voor veel beroepen. Tegenwoordig is misschien de burgemeester de enige, die deze restrictie nog kent. Wonen en werken leken ontkoppeld. De gemeenteraad stelt dit jaar de woonvisie 2020-2030 vast. Het concept van de woonvisie ligt tot 29 april ter inzage.

In het Kernteam Omgeving heeft de raad vragen gesteld over een aantal thema’s. De meningen over het woningaanbod in Waadhoeke zijn verdeeld. Ik wil hier als raadslid van Gemeentebelangen klip- en-klaar over zijn. De gemeente dient maximaal te faciliteren als vraag en aanbod zich voordoen. Ongeacht of dit in de stad Franeker is of in een groot of klein dorp.

Er is zoveel vraag en zo weinig aanbod. Het gezin van onze dochter woont in de Groningse binnenstad. Het gebeurt regelmatig dat zij een folder van de makelaar in de bus krijgen. De makelaars willen dolgraag meer woningen in portefeuille. Een maand geleden kregen wij in het dorp ook van een lokale makelaar zo’n smeekbede in huis. Sterke vraag en weinig aanbod, ook hier.

Het is schier onmogelijk om een geschikte woning of appartement te bemachtigen. Het doet mij denken aan de kampeervakanties in Frankrijk. Wij kennen allemaal wel het bordje ‘complet’ bij de ingang van de overvolle campings. Dan maar het geluk elders proberen. Voor inwoners van Waadhoeke betekent dat vaak gaan wonen in de buurgemeente Leeuwarden.

Sommige politici spreken over ‘nepdorpen’ die Leeuwarden uit de grond stampt. Ik vind dit denigrerend. Het zijn immers ambitieuze en soms radeloze woningzoekenden. Ook uit Waadhoeke. Een jonge vrouw in Minnertsga vertelde mij, dat zij wil dolgraag met haar partner in het dorp wil blijven wonen. Helaas ziet het stel geen kans om een geschikte woning te bemachtigen.

Thuiswerken werd tot voor kort nauwelijks gestimuleerd. Nu is het min of meer verplicht! De keukentafel is ons nieuwe bureaublad geworden. Het coronavirus gaat ooit slapen en wordt controleerbaar. Het thuiswerken gaat niet meer verdwijnen! Wonen en thuiswerken in een gezonde leefomgeving die Waadhoeke overduidelijk kent, is super aantrekkelijk.

Voorlopig zullen de overheidsmaatregelen nog van kracht blijven. Niet best voor inwoners, scholen, bedrijven en het bloeiende verenigingsleven in de gemeente. Maar laat mensen, ook in de toekomst, wonen en thuiswerken waar ze graag willen!’’

Blijf vitaal allemaal! Ik geef de pen door aan: Leendert Ferwerda, raadslid FNP

Kees Arendz, raadslid Gemeentebelangen Waadhoeke

Deze rubriek wordt verzorgd door Berber Bonnema, adviseur raadscommunicatie Waadhoeke