Kinderopvang en huisarts in oude school

De leegstaande Martenaskoalle in Bitgummole wordt verbouwd tot onderkomen voor de huisartspraktijk en de kinderopvang.

Huisartsenpraktijk Beetgumermolen heeft de oude Martenaskoalle gekocht en gaat deze onderverhuren aan Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Het gebouw zal voor zo’n 40 procent onderverhuurd worden, de rest is bestemd voor de huisartsenpraktijk zelf. Daarbij komt ook ruimte voor andere zorgverleners, zoals een fysiotherapeut of pedagoog.

Pleatslik Belang is blij met de oplossing, zegt voorzitter Doeke de Jong. Vooral omdat hiermee de toekomst van de huisartsenpraktijk veilig gesteld is. Al een jaar of zeven geleden bleek dat de huisartsen naar ruimere huisvesting zochten. Sindsdien doet Pleatslik Belang er alles aan om dit voor elkaar te krijgen. Toen SKF zich meldde, zijn die in contact gebracht met de huisarts. De omwonenden worden nog ingelicht op een inloopavond.

SKF zit nu in een voormalig woonhuis en krijgt bij de Martenaskoalle een plek met speeltuintje vlakbij. De kinderopvang zou zich voor de zomer in het pand vestigen, maar dat is door de coronacrisis onzeker geworden. De Martenaskoalle zit sinds januari 2018 onder één dak met de christelijke school Mooitaki in de nieuwe Brede Skoalle.