Wout Roorda zoekt nieuwe eigenaar voor schilderij Korendragershuisje van Rein Hoiting

FRANEKER - Wout Roorda uit het Groninger Hoogezand hoopt in Franeker een koper te vinden voor een schilderij van het Korendragershuisje. Het doek is rond 1920 gemaakt door de Franeker Rein Hoiting. Roorda vindt het als oud-Franeker belangrijk dat het doek een goed plekje in Franeker krijgt.

Het schilderij is al vele decennnia familiebezit en hing lange tijd in Roorda State. Nu de Roorda’s een appartement hebben betrokken, is er eigenlijk te weinig ruimte om het schilderij goed tot z’n recht te laten komen. ,,Dêrom is it skilderij no te keap, mar wy wolle graach dat it wer in plakje krijt yn de stêd en dêr is de priis ek neffens. Ferkeapje fia in veiling kin altyd noch.’’

Het schilderij is destijds aangekocht van een buurman van schilder Rein Hoiting. Hij had het gekocht, of gekregen van Hoiting zelf, aldus Roorda. De buurman ging emigreren naar Amerika en kon het schilderij niet meenemen. Door zijn ‘Franeker’ roots’ sprak het Wout Roorda altijd bijzonder aan.

Roorda heeft inmddels ook contact gehad met Manon Borst van Museum Martena over het doek. Wat blijkt. Het museum heeft een identiek exemplaar in bezit. ,,Ik heb de foto van Roorda’s schilderij en dat van ons vergeleken en ze zijn hetzelfde. Het is de vraag wie het echte exemplaar heeft, en wie de kopie. Misschien zijn er nog wel meer exemplaren in omloop.’’

Voor Wout Roorda is wel duidelijk dat hij het origineel nu te koop aanbiedt. ,,Hjir sit de orizjinele list út de jierren tweintich noch omhinne. It skilderij yn it museum hat in modernere list.’’

Ook over het beroep van Hoiting lopen de meningen uiteen. Voor zover Manon Borst weet, schilderde Rein Hoiting naast zijn werk als huisschilder. Volgens Wout Roorda verdiende Hoiting de kost als tekenleraar. ,,Hoe dan ek, sa’n skilderij jout sa’n soad ferhalen, wa’t it wit mei it sizze. Soks makket sokke keunst krekt sa prachtich.’’

Volgens hem is het niet alleen een fraai doek, maar verkeert het ook nog in uitstekende conditie. ,,Ik hoop echt dat it aanst wer yn de stêd Frjentsjer telânne komt. Wa’t belang hat kin my my belje (06 – 44462286). Oer de priis is te praten, as we der immen mar in plezyr mei dogge.’’