Lezersfoto | Jacob en Jan van der Schaar bij hun eerste ‘broedsje

TZUMMARUM - Jacob (bijna 2 jaar) en Jan (3) zijn vrijdag een uurtje met heit Piet van der Schaar het veld in geweest, op zoek naar kievitseieren. ,,Les voor vandaag: biologie, nazorg en weidevogelbeheer’’, mailt Piet van der Schaar bij de foto.

De kuier door het veld is op zich al lekker, maar als heit aan het eind ook nog een ‘broedsje’ vindt is het feest natuurlijk compleet. Jan voelt het eitje voorzichtig met z’n handen om het daarna weer terug te leggen in het nest.