Uitreiking eerste exemplaar De Keatsfreon dit jaar op locatie

Schingen De presentatie van het eerste exemplaar van De Keatsfreon zou vrijdagmiddag in het Keatsmuseum plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus werd het aangeboden aan Ale Bruinsma thuis in Schingen.

De Vrienden van het Keatsmuseum krijgen elk jaar een uitgave van de Keatsfreon in de bus, een bijzonder boekje met daarin een mix van allerlei verhalen over het kaatsen uit verleden en heden.

Om toch enige aandacht aan het verschijnen van het boekje te besteden, reisde voorzitter Saakje Lettinga van De vrienden van het Kaatsmuseum vrijdag af naar Schingen, om het eerste exemplaar uit te reiken aan Ale Bruinsma (1923).

Bruinsma deed in 1937 mee aan de Freule in Wommels, waar hij samen met Klaas Spanjer (1925) en Sijbren Spanjer (1923) de kleuren verdedigde van kaatsvereniging Ontspanning uit Schingen. Het zijn – voor zover bekend – de oudste nog in levend zijnde Freuledeelnemers.

Klaas Spanjer en Ale Bruinsma zijn elkaar direct na de Tweede Wereldoorlog uit het oog verloren, maar hebben elkaar in de herfst van 2019 na bijna 75 jaar voor het eerst weer gesproken. Sijbren Spanjer is in 1947 geëmigreerd naar Australië en daar begin 2019 overleden.

Naar aanleiding van hun weerzien is er een verhaal in de Keatsfreon opgenomen over het lange leven van beide heren, waarin het actieve kaatsen overigens een bescheiden rol heeft ingenomen.

Het boekje De Keatsfreon 2020 is te verkrijgen door te mailen naar: l.leeuwen@home.nl of bij het kaatsmuseum aan de Voorstraat te Franeker.