Vogelwacht Franeker schenkt Peins 20 nestkastjes

PEINS - Vogelwacht Franeker e.o. heeft zaterdag twintig nestkastjes geschonken aan de Werkgroep Biodiversiteit Peins. De kastjes komen aan de rand van het dorp te hangen aan de bomen van de Meester Frankstraat, de Zweinserweg en rondom het beestenkamp en het sportveld.

De nestkastjes, bedoeld voor onder andere koolmezen, pimpelmezen en ringmussen, zullen zo spoedig mogelijk worden opgehangen. De Werkgroep heeft Erwin van Wier gevraagd de nestkastjes te beheren en bij te houden welke vogels waar broeden.

De Vogelwacht zal deze resultaten opnemen in haar jaarverslag. De nestkastjes maken onderdeel uit van het project Natuerlik Ferskaat dat is opgezet in samenwerking met Landschapsbeheer Fryslân.

Het doel hiervan is om samen met de inwoners, natuurorganisaties, scholen, ondernemers en overheden nieuwe mogelijkheden te zoeken om de natuur te versterken en zo de biodiversiteit in de streek te vergroten.

De inwoners van Peins mochten meedenken over initiatieven in en rondom hun dorp. De voorstellen van de Werkgroep Biodiversiteit Peins zullen op 4 maart worden besproken tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang.